Az OBH naprakész az elektronikus úton beérkezett civil beszámolók közzétételével

2015. január 1-jét követően az elektronikus útra kötelezett civil szervezeteknek beszámolójukat és közhasznúsági mellékletüket elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az ún. Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal részére.
 
Az elektronikus útra nem kötelezett szervezetek beszámolójukat választásuk szerint elektronikus úton is benyújthatják.
 
A civil szervezetek a tavalyi évekhez hasonlóan beszámolóikat a határidő lejárta előtti utolsó napokban küldték meg, amely a folyamatos feldolgozást és a névjegyzékben történő közzétételt rendkívüli módon megnehezítette!
 
Elektronikus úton 2015. január 1. – június 30. között összesen 35.617 darab beszámoló érkezett, ebből 2015. május 1. – június 30. között 31.567 darab érkezés volt.
 
A dömping szerűen érkező beszámolók feldolgozásának gyorsítása érdekében az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 2015. május 22-én rendkívüli intézkedést vezetett be.
 
Ezen feladat elvégzésében az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztály Országos Nyilvántartások Osztályán dolgozó 4 fő tisztviselő, illetve a Fővárosi Törvényszéken, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozó 13 fő tisztviselő működött közre.
 
A rendkívüli intézkedésnek és az informatikai támogatás magas színvonalának köszönhetően a feldolgozás ellátása során fennakadás nem volt.
 
A dolgozók megfeszített munkájának eredményét mutatja, hogy 2015. június 30-ig az elektronikus úton beérkezett beszámolók közzététele naprakészen megtörtént.
 
Budapest, 2015. július 10.