Az OBH pályázatot nyújtott be a tanúgondozás, áldozatvédelem és gyermekközpontú igazságszolgáltatás megerősítése érdekében

A JUST/2015/SPOB/AG/VICT számú Justice DG felhívás az erőszakos cselekmények áldozatainak és potenciális áldozatainak védelmét és támogatását tűzte ki célul.

 A fenti törekvéseket az Országos Bírósági Hivatal is kiemelt jelentőségűként kezeli: a tanúgondozás, áldozatvédelem, valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás országos programja is szorosan e törekvésekhez kapcsolható. Külön hangsúlyt kap a multidiszciplináris szakemberképzés annak érdekében, hogy a bírósági munkatársak felismerjék - eljárási pozíciójuktól függetlenül - az áldozatokat és biztosítsák érzékeny kezelésüket az eljárás során, a másodlagos viktimizáció elkerülését szem előtt tartva.

A bíróságokon már 2013-ban megkezdett és folyamatosan erősödő tanúgondozás programban résztvevő igazságügyi alkalmazottak munkájának segítése érdekében az OBH egységes tanúgondozói protokoll és nyilvántartási rendszer kidolgozásába kezd.

Mindezen törekvéseket segítheti a  Justice DG felhívása, ezért az Országos Bírósági Hivatal 2016. április 7-én pályázatot nyújtott be a képzési rend kidolgozása, konferenciák tartása, országosan egységes tanúgondozói protokoll és egységes nyilvántartási módszer kidolgozása segítésére, illetve az áldozatvédelmi hálózat kialakítása érdekében. 

A sikeres pályázat hozzájárulhat az OBH elnök egyes stratégiai céljainak megvalósulásához, így különösen a bíróságok alkotmányos kötelezettségének teljesítéséhez, a független bírók magas színvonalú és időszerű ítélkezéséhez, a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítéséhez, a többi hivatásrenddel való együttműködéshez és a képzési rendszer fejlesztéséhez. A  célkitűzések eredményeit pedig nemcsak a bírák és az igazságügyi alkalmazottak élvezhetik majd, hanem az áldozatok, a tanúk és a 18 év alatti eljárási résztvevők is. 

A pályázat elbírálása 2016 szeptemberében várható.