Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesével és a Miskolci Törvényszék vezetőivel találkozhattak a Miskolci Egyetem hallgatói

A Miskolci Törvényszék a jogászi hivatás elméleti és gyakorlati kiválóságainak részvételével 2017. május 3-án kerekasztal beszélgetést szervezett a Miskolci Egyetemen, melyen dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke, továbbá dr. Nagy Annamária az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár tartott előadást az érdeklődő joghallgatóknak.
 
A rendezvényt prof. dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg, kitért a Miskolci Egyetem és a Miskolci Törvényszék által a felnövekvő jogásznemzedék érdekében végzett közös munkára.
 
Dr. Répássy Árpád a Miskolci Törvényszék elnöke előadásában maga is hangsúlyozta a bíróság és az egyetem együttműködésének fontosságát, majd a saját életútjáról beszélt, megosztva személyes tapasztalatait a bírói hivatásról. A pályaválasztást az emberi élet egyik legjelentősebb döntésének, a bírói hivatást a jogászi szakma csúcsának nevezte.
 
Megszívlelendő jó tanácsként fogalmazta meg a hallgatók felé, hogy mindenki olyan hivatást válasszon, amelyhez valóban tehetsége van, és amelyet egy életre szóló szolgálatként tud gyakorolni.
 
Ezt követően dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese mutatta be a bírósági szervezetet. Kiemelte, hogy az Országos Bírósági Hivatal maradéktalanul elkötelezett a magas színvonalú szakmai képzés iránt, melynek a bírósági fogalmazók is részesei. Méltatta a Miskolci Egyetem Állam – és Jogtudományi Karán folyó képzést, hangsúlyozva, hogy tapasztalatai szerint az itt végzett hallgatók nagyon jó szakmai alapokkal rendelkeznek. Elmondta, hogy egykor ő maga is a Miskolci Egyetem hallgatója volt; és számos kiváló kollégája is a miskolci jogi kar padjait koptatta, így személyes élményei is kötik az egyetemhez.
 
Dr. Nagy Annamária bírósági titkár ismertette a bírói pálya iránt érdeklődőkkel a versenyvizsga menetét, a fogalmazók mindennapi feladatait és a képzés rendjét, biztatva őket arra, hogy pályázzanak fogalmazónak, hiszen meggyőződése, hogy a legalaposabb szakmai felkészülést a fogalmazói képzés nyújtja. 
 
Dr. Horváth Dóra, a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője a kerekasztal beszélgetés során bemutatta a résztvevőknek a bírósági fogalmazói álláspályázatok népszerűsítése érdekében folytatott kampányt, megosztotta annak kiváló eredményét, miszerint a Miskolci Törvényszékre és járásbíróságaira kiírt hat fogalmazói álláshelyre 41 pályázat érkezett. 
 
A kerekasztal beszélgetés hátralévő részében a jelenlévők feltehették kérdéseiket, és hallgatók által korábban írásban megfogalmazott felvetésekre is válaszoltak a kerekasztal előadói.
 
A tanácskozást prof. dr. Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem Állam – és Jogtudományi Karának dékánja zárta, aki méltatta a rendezvényt és a bírói hivatás választására biztatta a hallgatókat.