Az új Be. kodifikáció és a Cselekvési Program a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma ülésén

Időszerűen esett egybe a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma legutóbbi  ülésének témája az OBH Elnökének közelmúltban meghirdetett tízpontos cselekvési programjával. 
 
Dr. Nyíri Zoltán Büntető Kollégiumvezető szervezésében dr. Frech Ágnes, az OBH Új Be. kodifikációs munkacsoportjának vezetője prezentálta a megújuló szabályozás tervezetet, nemcsak a székesfehérváriaknak, a hallgatóság soraiban ott ültek a Kaposvári, a Szekszárdi, a Tatabányai és a Veszprémi Törvényszék vezető büntető bírái is.
 
Az értekezlet megnyitójában Müllerné dr. Hradszky Erzsébet a Székesfehérvári Törvényszék Elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a rendezvény - mind a témáját, mind a résztvevők körét illetően -, jó alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet az OBH Elnökének nemrégiben közzétett cselekvési programjára. A program meghirdetésének célja egyebek mellett azoknak a súlypontoknak a kiemelése, amelyek az igazságszolgáltatásban dolgozók közös érdeke, ezen belül is a jogi hivatásrendek együttműködése az igazságszolgáltatás egysége, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése érdekében. Elmondta, hogy a törvényszék jó személyes és szakmai kapcsolatot ápol a társszervekkel, a büntető kollégium ülésén rendszeresen megjelennek azok képviselői, mint ahogy az aktuális rendezvényen is részt vett dr. Varga Péter ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány; dr. Gál Szilvia főügyészségi csoportvezető ügyész; dr. Mikó Péter a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöke. A törvényszék elnökhelyettese megerősítette: a bíróság együttműködési készsége töretlen és az informális kapcsolatok mellett kezdeményezni kívánják, hogy vezetői szinten is rendszeresen értékeljék az aktuális feladatokat, egyeztessék azokat a szakmai együttműködési formákat, amelyek kölcsönös érdekeiket szolgálják. Említést tett arról is, hogy nemcsak a büntető ügyszakban élő a kapcsolat a társszervekkel, legutóbb a civil szervezetekhez fűződő kampányfeladatokban is együttműködtek az ügyészséggel és az ügyvédi kamarával. Hangsúlyozta, hogy a Be. kodifikációs folyamatában az igazságszolgáltatás szereplőinek szakmai véleménye erősítheti azon szabályozási irányvonalakat, amelyek kellő garancia mellett, az eljárások ésszerű időn belüli befejezését szolgálják, egyértelműen kijelölik az eljárásban érintettek jogait, feladatait, kötelezettségeit.
 
A bevezető után dr. Frech Ágnes beszámolt a Büntetőeljárási törvény kodifikációs folyamatáról, annak állásáról, a munkacsoport módszereiről. Ismertette a jelenlévőkkel azt az internetes felületet, ahol hozzászólásaikkal, észrevételeikkel segíthetik a kodifikációs munkát, és fel is hívta a figyelmet ennek szükségességére. 
 
Tájékoztatást adott a Be. fő változtatási irányairól, így kiemelten az ülnöki rendszer kérdéséről, a hatásköri, illetékességi szabályokról, a büntető eljárás időtartamát csökkentő tényezőkről. Ennek keretében elmondta, hogy szélesíteni kívánják a tárgyaláson kívüli eljárások körét, eltérő eljárási szabályokat javasolnak az egyszerűbb és a bonyolultabb ügyekben, számot adott a bizonyítási teher alakulásáról, illetve a vádlott tárgyalási jelenlétét érintő kérdésekről is. 
Az előadás konzultációval zárult.  
 
Székesfehérvár, 2015. július 7.