Az új Büntető Törvénykönyvvel kapcsolatos képzés ügyvédek részére a Veszprémi Törvényszéken

A Veszprémi Törvényszék és a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara megállapodása alapján 2014. április 11. napján dr. Varga Gábor, a Veszprémi Törvényszék büntető kollégiumvezetője tartott előadást az új Büntető Törvénykönyvről és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályi változásokról Veszprém megye ügyvédei részére a Veszprémi Törvényszéken. A kollégiumvezető a nagy számban összegyűlt hallgatóság előtt főként az új jogszabály értelmezést igénylő rendelkezéseiről beszélt, hiszen a törvény hatálybalépése óta eltelt rövid idő alatt a bírói gyakorlat még nem minden téren alakult ki, illetőleg a törvényt a hatálybalépését követően is módosították már.

Az oktatás kapcsán tartott sajtótájékoztatón a törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit rámutatott az alábbiakra is:

„Veszprém megyében a bírák és titkárok felkészítése az új Btk. és Ptk. alkalmazására tavaly és idén év elején sikeresen megtörtént.

Az új Btk. alkalmazásához szükséges ismeretek elmélyítése céljából az elmúlt évben több napos regionális képzésen vettek részt kollégáink a MIA szervezésében, központi képzéseken, illetve itt, a Veszprémi Törvényszéken azóta is rendszeres és folyamatos a továbbképzés.

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. alkalmazására való felkészülés céljából a polgári ügyszakos bírák és titkárok a Veszprémi Törvényszéken 8 napos képzésen vettek részt a közelmúltban, a jogszabály egyes részterületeire vonatkozóan pedig szintén rendszeresek a központi és helyi szinten megvalósuló szakmai napok, továbbképzések.

Minden feltétele adott tehát annak, hogy bíró és titkár kollégáink a jogi hivatásrenden belüli szerepükhöz méltó felkészültséggel ülhessenek a pulpitusra, dönthessenek az állampolgárok ügyeiben.

Természetesen ahhoz is nyomatékos érdekünk fűződik, hogy a tárgyalóteremben részt vevők hasonló felkészültséggel vegyenek részt az eljárásban, ehhez tőlünk telhetően igyekszünk minden segítséget megadni.

Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarával évek óta kiváló az együttműködésünk és a szakmai kapcsolatunk, a kamara újonnan megválasztott elnökének felkérését elfogadtuk, és a büntető-, valamint a polgári jog területén is előadások vállalásával segítjük az ügyvéd kollégákat a megfelelő ismeretek elsajátításához. Ez utóbbi természetesen a mi érdekünk is.”

Dr. Varga Attila, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara nemrég megválasztott új elnöke köszönetét fejezte ki a törvényszék irányába. Elmondta, hogy fontosnak és hasznosnak tartja a törvényszékkel kötött megállapodást és az ennek keretében megvalósuló képzéseket.

Veszprém, 2014. április 14.