Azonnali vizsgálatot rendelt el az Országos Bírósági Hivatal elnöke

A Fővárosi Törvényszék előtt folyó büntető ügyben egyes vádlottak vonatkozásában az előzetes letartóztatás négy éves időtartamának lejárta miatt a vádlottak házi őrizetének elrendelésére került sor.

A törvényszéknek az ügyről kiadott közleményei szerint vádemelésre az előzetes letartóztatás elrendelését követő 27. hónapban került sor. A bíróság az ügyben 16 tárgyalást tartott, 87 tanút hallgatott ki. A bizonyítási eljárás lezárására nem kerülhetett sor, mivel a 2011. év márciusában – még a nyomozati eljárásban – kirendelt szakértő csupán 2013. márciusában terjesztette be a bíróságra az előzetes szakvéleményét.

Az ügy ráirányította a figyelmet arra, hogy a büntető ügyekben eljáró szervek működésében olyan akadályok, hibák vagy hiányosságok lehetnek, amelyek átfogó és közös vizsgálatot igényelnek. Az OBH elnöke a szakértői tevékenység időszerűségével kapcsolatos általános problémák feltárása és rendezése végett megkeresi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, a Belügyminisztériumot és a Legfőbb Ügyészséget.

Az ügy ismét rávilágított arra, hogy a Fővárosi Törvényszéken folyó ügyek időszerűségének biztosítása végett ténylegesen szükség van az ügyáthelyezés intézményére. Ez az egyes, újonnan induló ügyekben az eljárások gyorsabb intézését biztosíthatja, és ezzel együtt a törvényszéken már folyamatban lévő ügyekben is garantálhatja az időszerű ítélkezést.

Ki kell emelni azt, hogy a 2011. évhez viszonyítva a Fővárosi Törvényszék több ügyszakban és szinten már jelentős eredményeket ért el. Az elmúlt évben a törvényszéki elsőfokú büntető ügyekből 455 ügyet fejeztek be, ami jóval több a megelőző évi teljesítménynél (393 befejezett ügy). Az elért eredmények ellenére azonban nem maradhat el a konkrét ügyekkel összefüggésben felmerülő és általánosítható problémák feltárása és megoldása.

Az OBH elnöke azonnali vizsgálatot rendel el arra vonatkozóan, hogy a folyamatban lévő törvényszéki elsőfokú büntető ügyek közül
-    hány ügyben, mennyi előzetes letartóztatásban lévő vádlott érintett,
-    az előzetes letartóztatások törvényi maximumához viszonyítva mennyi időn belül került sor a vádemelésre és attól számítva a bírósági eljárás mennyi ideje van folyamatban,
-    ezekből az ügyekből, mennyi előzetes letartóztatással érintett vádlott vonatkozásában szűnt meg a kényszerintézkedés a törvényben maximált időtartam letelte miatt,
-    mennyi ügyben, mennyi előzetes letartóztatással érintett vádlott vonatkozásában lehet arra számítani, hogy a kényszerintézkedés megszűnésére az ügy befejezése előtt sor kerülhet.
A vizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy a szakértői bizonyítás eredményessége és időszerűsége miként alakul a büntetőeljárások során.

A Fővárosi Törvényszéken a vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a soron kívüliség hogyan valósul meg az előzetes letartóztatással érintett vádlottak vonatkozásában.

Az OBH elnöke tájékoztatást kér a megtett és szükséges igazgatási intézkedésekről, az eljárások időszerűségét segítő jogszabálymódosítási javaslatokról, valamint arról, hogy az időszerűséget milyen központi intézkedések biztosíthatják.

Az előzetes letartóztatások elrendelésének és megszüntetésének joggyakorlatát a Kúria vizsgálhatja. Ebben a körben utalni kell arra, hogy az előzetes letartóztatások elrendelésével és tartamával kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság a közelmúltban is hozott elmarasztaló döntéseket Magyarország vonatkozásában.

A vizsgálatok eredményéről az OBH folyamatosan tájékoztatni fogja a bírói kart és a közvéleményt is.

 

Az előzetes letartóztatásról bővebben ide kattintva olvashatnak.

Budapest, 2013. május 17.