A Balkán- és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsai Hálózatának 12. konferenciája és közgyűlése – interjú dr. Gerber Tamással

A Balkán- és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata 2017. július 10-11-én Bulgáriában, Burgasban, 9 ország - Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Olaszország, Koszovó, Törökország, Montenegró és Szerbia - igazságügyi tanácsai küldötteinek részvételével tartotta 12. konferenciáját és közgyűlését. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és Országos Bírói Tanács (OBT) is tagjai a Hálózatnak. Magyarországot dr. Simon Levente, az OBT soros elnöke, dr. Fazekas Sándor és dr. Gerber Tamás OBT tagok, illetve dr. Bozsó Péter, az OBT Iroda vezetője képviselte. Az eseményről dr. Gerber Tamás OBT tagot kérdeztük.
 
Mi volt a rendezvény fő célja? Milyen jelentős döntések születtek a konferencián?  
 
A rendezvény a Balkán- és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsai Hálózatának soros közgyűlése volt. Az előző évben, Rómában tartott közgyűlés határozta meg azokat a szakmai témaköröket, amelyekkel az év során a Hálózat foglalkozott. Kérdőíveket állítottak össze a meghatározott témákban. Ezen kérdőívekre adott válaszokat az OBH és az általa működtetett titkárság feldolgozta, az eredményeket a közgyűlésen ismertettük. 
 
Ezen kívül lényeges napirendi pont volt az elnökválasztás és az irányító testület, a board megválasztása is. Örömmel mondhatom el, hogy Magyarország a legtöbb szavazattal lett tagja az öttagú boardnak, és változatlanul Budapest maradt a székhelye a titkárságnak is, amely a magyar bírósági szervezet nemzetközi elismertségét mutatja. Új tag felvételére is sor került: Szerbia bírói és ügyészi tanácsai teljes jogú tagjai lettek a szervezetnek. A Hálózat emellett meghatározta azokat a szakmai témákat, amelyekkel a következő évben foglalkozni kíván.
 
Az esemény egyik fő témája az igazságszolgáltatási tanácsok szerepe volt a bíróságok fizikai integritásának biztosításában, amelynek kapcsán előadást is tartott. Mi volt prezentációjának fő üzenete? 
 
Az előadásomban - amelyhez ezúton is köszönöm az OBH munkatársai által nyújtott segítséget - kitértem a többi között a bírák személyi védelmére, a bírákat ért fenyegetések, sérelmek kezelésére, a bírósági épületek biztonságára, az épületbe történő belépés és tartózkodás szabályaira, az internet és a közösségi oldalak használatának kérdéseire, az adatvédelemre, az elektronikus eljárásokra, a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályozására, az integritási szabályokra, a más hivatásrendekkel történő együttműködésre a kiemelt- és a terrorcselekményeket érintő büntetőügyek kapcsán. 
 
Mint látható, nagyon széles területet ölel fel a fizikai integritás témaköre. A tagállamok rendkívül fontosnak tartották ennek a kérdésnek a napirendre vételét, egymás gyakorlatának, szabályozási formáinak megismerését. Az OBH elnökének stratégiai célkitűzései között szerepel az integritás is, amelynek hatályosulása érdekében kiadásra került az Integritási Szabályzat, az OBT pedig elfogadta az Etikai Kódexet. Az ehhez kapcsolódó központi vagy helyi szabályozókkal együtt elmondható, hogy a magyar szabályozási rendszer komplex egészet alkotva példaként szolgál valamennyi tagállam részére. Általánosan levonható következtetés, hogy ezt a kérdéskört prioritásként kell kezelni minden országban, ez a téma szerepelni fog a következő évi közgyűlés témái között is.
 
A konferencia másik témája a pártatlanság és az etikai kódex volt. A téma kapcsán milyen hasznos információk, jó gyakorlatok hangzottak el?
 
A pártatlanság és az etikai kódexek témakörében szintén elmondható, hogy Magyarország élen jár a szabályozás tekintetében, hiszen, mint említettem, elfogadásra került és hatályba lépett az Etikai Kódex, külön Integritási szabályzatot adott ki az OBH elnöke, amelyek szerves egészet képeznek a Bjt. és a Bszi. vonatkozó rendelkezéseivel. Ezen szabályozók egy komplex rendszerben biztosítják a bírói hivatás alapelveinek érvényesülését, ezen keresztül pedig a bíróságokba vetett társadalmi bizalom erősítését. A tagállamok szabályozási gyakorlata lényegében ugyanezt az elvet követi. Természetesen egyes részletszabályok eltérhetnek egymástól, de a fő irány és célkitűzés azonos, amelyhez a magyar szabályozás pozitív mintaként szolgál.
 
Az eseményen milyen jövőbeli célokat tűzött ki a Hálózat? 
 
A közgyűlés meghatározta a következő év témáit, amelyekkel kiemelten foglalkozik. A fizikai integritás kérdése változatlanul napirenden marad, emellett az Igazságszolgáltatási tanácsoknak más szervezetekkel való kapcsolatát fogja a Hálózat vizsgálni. Természetesen változatlan a Hálózat alapvető célkitűzése, a tagállamok közötti szakmai kapcsolatok, együttműködések erősítése.
 
Összességében elmondható, hogy a magyar igazságszolgáltatás számára sikeres volt a konferencia, az OBH által működtetett titkárság áldozatkész munkájának, a színvonalas szakmai anyagoknak és az előremutató magyar szabályozási rendszernek is köszönhetően még meghatározóbbá vált Magyarország súlya a Hálózatban. Szakmai téren gazdag tapasztalatokra tettünk szert, és be tudtuk mutatni az általunk alkalmazott jó gyakorlatokat.
 
A konferenciáról szóló hír itt elérhető