A békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola tanulói jogismereti előadásokat hallgattak a Nyitott Bíróság program keretében

A „Nyitott Bíróság” program keretében Tázlóné dr. Kiss Mónika békéscsabai járásbírósági titkár 2014. április 10-én a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola 8/A. osztályos tanulóinak osztályfőnöki órán tartott jogismereti előadást. Ennek során bemutatásra került a „Nyitott Bíróság” program célja és jelentősége, a bíróság államhatalmi szervezetben történő elhelyezkedése, valamint a bíróvá válás feltételrendszere. Ezt követően a bírósági titkár ismertette a büntetőeljárás, illetve a bírósági tárgyalás lefolytatásának menetét, valamint felhívta a tanulók figyelmét a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokra. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva az előadás során Tázlóné dr. Kiss Mónika kitért a fiatalkorúak büntetőeljárásban való részvételének szabályaira, továbbá a Büntető Törvénykönyv és a Szabálysértésekről szóló törvény fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseire. Statisztikai adatokon keresztül ismertetésre került a fiatalkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények köre.

Az előadás következő nagyobb témakörét a polgári eljárásokkal kapcsolatos ismeretanyag képezte, illetve a bírósági titkár külön kiemelte az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15. napján történt hatályba lépését. A tanulók tájékoztatást kaptak a mindennapi életben előforduló, fontos jogi ismeretekről, fogalmakról is, így például megismerkedtek a cselekvőképesség, a szavatosság, a jótállás fogalmával. Figyelemmel a résztvevők életkorára, szó esett a korlátozottan cselekvőképes személyek jogairól, a szülői felügyeletről, a különélő szülővel való kapcsolattartásról. Bemutatásra került a tanúvédelem intézménye, illetve a tanúk jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályozás is. Végül említést tett az előadó a büntetőeljárás során igénybe vehető közvetői eljárásról, illetve a polgári ügyekben alkalmazható mediációról is, majd külön felhívta a figyelmet egy újonnan bevezetésre kerülő jogintézmény, a bírósági közvetítés lényegére, jelentőségére és céljára is.

Gyula, 2014. április 30.