Beszámoló beküldési módjával kapcsolatos hasznos információ

Az elektronikus útra kötelezett civil szervezetnek a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére.

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező a beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy amennyiben a beszámolót elektronikus úton küldik meg az OBH részére, úgy postai úton nem kell ezt megtenniük.

A beszámolók gyors és hatékony feldolgozása és az ügytorlódás elkerülése érdekében kérjük, hogy a beküldésnek csak egyik útját szíveskedjenek választani.

Budapest, 2015. április 23.

Kapcsolódó anyagok: