Beszámoló beküldési módjával kapcsolatos hasznos információ

Az elektronikus útra kötelezett civil szervezetnek beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére.

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy amennyiben a beszámolót elektronikus úton küldik meg az OBH részére, úgy postai úton nem szükséges ezt megtenniük.

A beszámolók gyors és hatékony feldolgozása és az ügytorlódás elkerülése érdekében kérjük, hogy a beküldésnek csak egyik útját szíveskedjenek választani.