Beszámoló a jogi témákat érintő történelem érettségi-témakörök előadásairól

2017. január 2-án lépett hatályba az érettségi vizsga vizsgaszabályzatára vonatkozó rendelet, amely a „Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek c.” fejezetbe,  „Az aktív és felelős állampolgárság alapjai c. részbe” több olyan témakört is történelem érettségi követelménnyé tett, amely jogi alapelvek ismeretét kívánja a fiataloktól. 
 
Négy témakör kidolgozásához és átlátásához kívántunk segítséget nyújtani az érettségi előtt álló diákoknak. 
 
A Fővárosi Törvényszék négy munkatársa két tanítási napon (2017. március 24. és 31. napjain) tartott előadást a Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Gimnázium négy végzős osztálya tanulóinak, valamint két kollégánk 2017. április 24. napján a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium érdeklődő végzőseinek.