Bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése az elektronikus kapcsolattartás témakörében

Az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 01. napjától történő kiterjesztésére és kötelezővé tételére figyelemmel, az Országos Bírósági Hivatal kiemelt céljául tűzte ki az elektronikus kapcsolattartást érintő magas színvonalú szaktudás biztosítását az e területen eljárásjogi és ügyviteli ismeretekkel rendelkező bírák és igazságügyi alkalmazottak ismereteinek elmélyítése érdekében.
 
A fentiekre tekintettel az OBH a szervezett központi oktatások mellett feladatul tűzte ki a szervezeti egységek részére helyi képzés(ek) biztosítását.
 
A helyi képzések a központi igazgatási feladatra felkért bírák közreműködésével 2016. április hó 15. napjától kezdődtek és 2016. június hó 30. napjával fejeződtek be. 
 
Az oktatások eredményeként valamennyi ítélőtáblán, törvényszéken és a Kúrián a polgári peres, valamint a csőd- és felszámolási ügyeket intéző bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése valósult meg. A képzés keretében elméleti és gyakorlati ismeretek megosztására került sor, továbbá a résztvevők ellenőrző kérdéssort töltöttek ki.
 
Mindezek nyomán mindösszesen 2395 fő részesült oklevélben az ellenőrző kérdéssor sikeres kitöltésével.
 
 
Budapest, 2016. június 30.