A bírák védelmét is szolgálja az Integritási szabályzat

A bíróságok feladata, hogy feddhetetlenül, átláthatóan és tisztességesen működjenek. Ezt és a bírák védelmét is támogatja az Integritási szabályzat. Az integritás része a fegyelmi eljárás, melynek száma csökkenő tendenciát mutat, fegyelmezettebb a bírói kar – hangzott el Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) közös sajtótájékoztatóján. 
 
Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta, az öt éve változatlan, törvényi kötelezettség szerint kijelölt stratégiai célok egyik eredménye, hogy míg 2011-ben hozzávetőleg 4000 fő vett részt különböző képzéseken, addig 2016-ra ez a szám 28 000-re emelkedett.  A célok része az integritás is, melynek lényege, hogy tisztességes alapokon működő szervezeti kultúra alakuljon ki.  Az Integritási szabályzat létrehozását hosszú folyamat előzte meg: 2012-ben alakult meg a bírókból álló „bírósági integritás Munkacsoport”, amely elkészített egy problématérképet és feldolgozta a 2015-ben kiadott integritási kérdőíveket. A tervezet elkészítése 2015 júniusában kezdődött meg, majd 2015 szeptemberétől véleményezhette azt a bírói kar és 2015 novemberében az OBT napirendjén is szerepelt. 2016. január végén egy kétnapos konferencia keretében konzultáltak a bírák a szabályzat tartalmáról, ami újabb módosításokat követően 2016 áprilisában került az OBT elé, majd 2016. július 1-jén lépett hatályba. 
 
A szabályzat egyszerre korlátozza és védi is a bírákat, segítséget nyújt az integritási kérdésekben. Az integritási szabályzat egyik legfőbb célja, hogy a bírósági vezetők minden tőlük telhetőt megtegyenek a bírók védelméért annak érdekében, hogy a független bírák befolyásolástól mentesen tudjanak ítélkezni. Az OBH elnöke hozzátette, a szabályzat nem tartalmaz új szankciókat, azt az utat próbálja meghatározni, hogy egy bírónak vagy bírósági vezetőnek milyen lehetőségei vannak akkor, amikor valamilyen rendellenességet tapasztal. 
 
Az integritás része a fegyelmi felelősség is. A sarkalatos törvények rendelkeznek arról, hogy fegyelmi eljárás indítható a bíró ellen, ha kötelezettségszegést követ el. Írásbeli figyelmeztetésben is részesíthetik a bírót, a tavalyi évben 16 ilyen figyelmeztetést adtak ki a bíróságok. Az elsőfokú szolgálati bíróságnál 2016-ban 17 fegyelmi eljárás indult, 16 elnöki kezdeményezésre, 1 bíró pedig a vele szemben kiszabott írásbeli figyelmeztetés ellen fordult a szolgálati bírósághoz. A tendencia azt mutatja, hogy csökken az írásbeli figyelmeztetések és a fegyelmi eljárások száma, fegyelmezettebb a bírói kar. 
 
Az Országos Bírói Tanács leköszönő elnöke, dr. Hajdu István az elmúlt félév eredményeit ismertette. Elmondta, hogy az OBT 65 határozatot hozott és 8 állásfoglalást - köztük 7 etikait - adott ki. Legfontosabb feladat a bírói álláspályázatok elbírálásáról szóló miniszteri rendelethez kapcsolódó OBT ajánlás felülvizsgálata volt. A cél az, hogy a bírói tanácsok törvényszékenként ugyanúgy értékeljék a teljesítményt, az új bírók kiválasztása a lehető legobjektívebb módon történjen.  
 
Dr. Simon Levente, az OBT új elnöke a nemzetközi kapcsolatok megerősítéséről tájékoztatott, kiemelt tekintettel az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatára és a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózatára. Ez utóbbi szervezet idén júliusban, Bulgáriában tartja éves közgyűlését, ahol az egyik kiemelt téma a bírák pártatlanságával, a bírói etikával és az integritással kapcsolatos kérdések megvitatása lesz.    
 
Budapest, 2017. március 17.