Bírói képzés az új Ptk.-ról Szegeden

A Szegedi Törvényszék, együttműködve Szegedi Ítélőtáblával a büntető ügyszakos bírók és bírósági titkárok részére a 2014. március 15-étől hatályos új Polgári Törvénykönyv kapcsán 2014. június 20-án a Szegedi Törvényszék dísztermében közös bírói tanácskozás formájában képzést tartott. A képzést azzal a céllal rendezték, hogy a bekövetkezett jogszabályváltozásra figyelemmel elősegítse a büntető ügyszakos bírók és titkárok munkáját, valamint tovább mélyítse a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék között kialakult kitűnő szakmai kapcsolatot.
 
A képzést dr. Szeghő Katalin, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökének előadása nyitotta az új Polgári Törvénykönyv szerkezete, a személyiségi jogok sérelme és magánjogi szankciói, valamint a közéleti szereplők személyiségi jogainak védelme, az ún. gyűlöletbeszéd szabályozása témakörében, amely - a sérelemdíj mint új jogintézmény bevezetésére is tekintettel - felvázolta többek között a különböző típusú személyiségi jogsérelmek érvényesítésével kapcsolatos jogalkalmazási problémákat. Ezt követően dr. Komáromi Zoltán, a Szegedi Törvényszék tanácselnöke a jogképesség és a cselekvőképesség szabályairól tartott előadást, majd  dr. Duxné dr. Velcsov Katalin a Szegedi Törvényszék Cégbíróságának Csoportvezetője a jogi személyek általános szabályait érintő, ezen belül különösen a gazdasági társaságok körében bekövetkezett főbb változásokra hívta fel a figyelmet, külön kiemelve a vezető tisztségviselőt érintő rendelkezések módosulását.
 
Dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla polgári kollégiumvezetője a kötelmi jog rendszerét, a szerződési jog alapelveit, a szerződés érvényességével kapcsolatos kérdéseket, valamint a szerződésszegést és jogkövetkezményeit, illetve a szerződésszegési kártérítés új szabályait ismertette, részletezve az érvénytelenség büntetőjogi szempontból releváns következményeit és a szerződésszegéssel kapcsolatos szigorúbb felelősségi szabályokat, míg a képzést dr. Komáromi Zoltán, a Szegedi Törvényszék tanácselnökének a szerződésen kívüli kártérítési felelősség szabályozásával kapcsolatos előadása zárta.
 
Szeged, 2014. június 23.