A bírósági szervezet összefogása a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében

Az Országos Bírósági Hivatal a migránsválságból a bíróságokra háruló tervezett változásokról 2015. augusztusának utolsó hetében értesült és azonnal megkezdte a mindenre kiterjedő tervezést. Az OBH a válsághelyzetre a társhatóságokkal való szoros és folyamatos hatékony együttműködéssel, források átcsoportosításával, bírósági szervezetrendszert érintő hatékony válságkezelési módszertan kidolgozásával, a Szegedi Törvényszékre érkező ügydömpingre pedig humán erőforrás átcsoportosításával, a szervezeti, munkafeltételek biztosításával, infrastrukturális fejlesztések megvalósításával válaszolt, a bírósági vezetők pedig egyként ajánlották fel a segítségüket. 
Az OBH a fentiek megvalósítása érdekében folyamatos egyeztetést kezdeményezett a Szegedi Törvényszék igazgatási és szakmai vezetésével, a Szegedi Ítélőtáblával és az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiummal, valamint a jogalkotóval, a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium képviselőivel, a Legfőbb Ügyészséggel és a BÁH képviselőivel és mind a büntetőjogi, mind a közigazgatási jogi módosítások tekintetében megfogalmazta észrevételeit és módosítási javaslatait. 
A Szegedi Törvényszék a bírósági szervezetrendszert irányító OBH-n túl napi, illetve heti szintű egyeztetést folytatott a Csongrád Megyei Főügyészséggel, a BÁH és a rendőr-főkapitányság vezetőivel. A sajtónyilvánosság a bíróság részéről hatékony és gyors reagálást igényelt, a kommunikációban a Szegedi Törvényszék és az OBH is részt vett. A Szegedi Járásbíróság az első 10 napban egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, negyven interjú és legalább 150 online megkeresést kezelt. Ehhez kialakították a sajtóregisztráció rendszerét, a sajtótevékenység eredményeként a bíróság munkájáról pozitív híradások jelentek meg, a sajtószóvivő és az angol nyelven is jól kommunikáló sajtótitkárok elmagyarázták a jogszabályok hátterét, ténylegesen az eljárási rendet. 
A Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakába a 2014. évhez képest a büntető ügyek száma 80 %-kal emelkedett, amely elsősorban a határzárral kapcsolatos bűncselekmények, valamint embercsempészési ügyek számának volt köszönhető, és amelyeket elsősorban bíróság elé állításokban bíráltak el. Az érkezett 1.322 ügyből 1.091 határzár tiltott átlépésének bűntette volt. 
A válsághelyzet megoldásában a bírósági szervezetrendszer humán erőforrásainak átcsoportosítása volt az elsődleges kérdés, így annak vizsgálata, hogy milyen mértékű emberi erőforrás kezelhető a Szegedi Törvényszéken infrastrukturális szempontból. A személyi feltételeket illetően az OBH felhívására ehhez képest 128 bíró, 107 bírósági titkár és 26 további igazságügyi alkalmazott jelentkezett önként arra, hogy a Szegedi Törvényszék munkáját segítse, vállalva a rendkívüli ügyeleteket és munkaterhet. Az önként jelentkezők kirendeléséről, kijelöléséről az OBH elnöke gondoskodott, akik nagy része a későbbiekben a Zalaegerszegi és Pécsi Törvényszék tekintetében is felajánlotta segítségét. 
A személyi feltételeken túl előre kellett tervezni a migráns ügyek zökkenőmentességének biztosítását és azt is, hogy a Szegedi Törvényszék a megnövekedett ügymennyiséget ügyviteli szempontból hogyan tudja kezelni, így azt, hogy a kirendelt védők és tolmácsok hogyan fognak rendelkezésre állni úgy, hogy a jogszabályokban megkívánt feltétlen soronkívüliség mellett a többi bírósági eljárás időszerű elbírálása se szenvedjen hátrányt. Az OBH elnöke által felállított migrációs szakértői munkacsoport által kidolgozott szakmai anyagokat bocsátotta a jelentkezők rendelkezésére. 
Gondoskodni kellett továbbá a lajstromozásról, az iratok szállításáról, mozgatásáról a társhatóságok között, a folyamatos kommunikáció biztosításáról és a megnövekedett létszámú munkaerő elhelyezéséről. Ennek megoldására a Szegedi Törvényszék épületéhez közel eső ingatlan bérlésére, átalakítására és berendezésére, felszerelésére került sor. A megfelelő informatikai felszerelés biztosítása érdekében az OBH 420 millió forint értékű informatikai eszközbeszerzésre irányuló szerződés megkötésével készült fel. Az OBH szerződést kötött a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel a tranzitzónák és a bíróság, valamint a főváros közötti távmeghallgatási összeköttetés kiépítése érdekében, amely megteremtette a budapesti tolmácsok bevonásának lehetőségét. A fentiek megvalósítása érdekében tett intézkedések már több, mint fél milliárd forint költséget jelentettek, amelyet az OBH további támogatás hiányában a fejezeti költségvetés terhére finanszírozott. Ezekkel az intézkedésekkel a bírósági szervezetrendszer hatékony válságkezelési módszertant alakított ki, így amikor a Szegedi után a Pécsi és Zalaegerszegi Törvényszék illetékessége is felmerült, már gyorsabban és hatékonyabban reagálhatott. 
Az utóbbi időben újra nagyobb számban fordulnak Szeged felé a határsértők, 2016. február első hetében annyi büntetőügy érkezett, február 23-án pedig mintegy kétszer annyi bíróság elé állításra került sor, összesen 105-re, mint 2015. decemberében egész hónapban.  A növekvő ügyterhet a Szegedi Törvényszék márciusig saját létszámmal, a bírák kiemelkedő helytállásával kezelik, azonban március 2-ától Debrecenből egy időben 3 bíró és 3 igazságügyi alkalmazott, a Szolnoki és Gyulai Törvényszékről 1 bíró és 1 igazságügyi alkalmazott segíti munkájával a Szegedi Járásbíróságot. 
 
Budapest, 2016. március 03.