Bírósági szervezetfejlesztés - Sikerült javítani a 2015-ben elért eredményeken

Pozitív eredménnyel zárult a tavasszal meghirdetett Fenntartható Fejlődés Program. Számos jó gyakorlat és új munkaszervezési módszer született a bíróságokon.

A program három területet ölelt fel. Cél volt a magas színvonalú, időszerű ítélkezés eredményeinek megtartása, a bírósági életpálya nem anyagi elemeinek feltárása és a bírósági kommunikáció fejlesztése.

A program időszerűségi mutatói magukért beszélnek: mind a peres, mind a nemperes ügyek tekintetében nőtt az egy éven belül befejezett és csökkent a hosszú ideje folyamatban lévő ügyek aránya.

A járásbíróságok büntető ügyszakában csaknem 4 százalékponttal, az ítélőtáblák civilisztika ügyszakában több, mint 18 százalékponttal nőtt az 1 éven belül befejezett ügyek aránya. A törvényszékek első és másodfokon civilisztikában megtartották kiváló eredményeiket, az ügyek több, mint 83%-a továbbra is egy éven belül befejeződik.

Törvényszéki első fokon a büntető ügyszakban több mint 4 százalékponttal csökkent a két éven túli ügyhátralék. A leginkább leterhelt Fővárosi Ítélőtáblán valamennyi ügyszakban sikerült csökkenteni az ügyhátralék arányát.

Fontos kiemelni, az időszerűségi mutatók széleskörű javulását úgy sikerült elérni, hogy közben az ügyek megalapozottsága és minősége sem romlott a másodfokú bíróságok megítélése alapján.