Bírósági ügyintézők szakmai képzése a Tatabányai Törvényszéken

2015. április 24-én a Tatabányai Törvényszéken rendezték meg a bírósági ügyintézők szakmai képzésének első előadását, amely az eljárásjogi ismeretek bővítését tűzte ki célul. 
 
A hat alkalmas képzés-konzultáció egy előadássorozat része a bírósági ügyintézők számára, amely havi rendszerességgel kerül megrendezésre, dr. Molnár Andrea tanácselnök asszony vezetésével.
 
A szakmai képzés célja a megnövekedett minőségi feladatok minél pontosabb ellátása. Ennek érdekében a szakmai képzés magában foglalja az eljárásjogi ismeretek bővítését a polgári perrendtartás jogintézményeinek gyakorlati szempontú bemutatását.
 
Az előadássorozat első alkalma dr. Molnár Andrea tanácselnök előadásával indult. Részletezésre kerültek a konfliktusfajták és az ezekhez tartozó konfliktuskezelési technikák, hogy mi is az a polgári jogi vita, a polgári per. Szó esett – a teljesség igénye nélkül – a polgári peres felekről, a perbeli jogképességről és cselekvőképességről, valamint a polgári perekben résztvevő egyéb személyekről (képviselők, ügyész, beavatkozó, tanú, szakértő, támogató, kiskorú érdekelt).
 
A képzés első előadása dr. Majorosné dr. Köck Ildikó viselkedéselemző végzettséggel rendelkező törvényszéki titkár „Kommunikáció az ügyfelekkel” című előadásával egészült ki, melyre már a lajstromban és elnöki irodákban dolgozó munkatársak is meghívást kaptak. Az előadás az ügyfelekkel való kommunikációs technikák ismertetésével is foglalkozott, azzal a céllal, hogy az ügyfelekkel napi szinten foglalkozó munkatársak hatékonyságát, felkészültségét, problémamegoldó képességét fokozza.
 
A képzés első állomása sikeresnek bizonyult a kitöltött értékelést tartalmazó kérdőívek alapján, mivel született néhány építő jellegű, hasznos javaslat, amelyek beépítésre kerülnek a későbbi előadások tematikájába.
 
Tatabánya, 2015. április 28.