A bíróságok felkészülnek az új eljárási kódexek alkalmazására

A magas színvonalú és időszerű ítélkezés folytatásához a bíróságoknak fel kell készülniük a jövőre hatályba lépő új eljárásjogi kódexek alkalmazására. Erről dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese beszélt a Balassagyarmati Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. 
 
2018-ban lép hatályba a  polgári, illetve a közigazgatási perrendtartás, valamint a büntető eljárásjogi kódex, így a változások valamennyi ügyszakban dolgozó bíró, igazságügyi alkalmazott napi munkavégzését alapjaiban érintik. Az OBH célja a törvények alkalmazására történő hatékony felkészülés előmozdítása és az ítélkező munka eddigi jó eredményeinek fenntartása. Ennek érdekében egyebek mellett korszerű, a XXI. századi követelményeknek megfelelő segédleteket készítenek a szakterületen jártas bírák. Emellett hagyományos, tantermi oktatás is segíti majd az új kódexek alkalmazását. 
 
Dr. Benkó Anna, a Balassagyarmati Törvényszék elnöke elmondta, a 2016-os fejlesztések egyik fő iránya a kiszélesített elektronikus ügyintézéshez kapcsolódott, az elmúlt évben a megye bíróságaira elektronikusan érkezett perek száma közelíti a félezret. Az eredmények közül kiemelte, hogy minden ítélkezési szinten, az összes ügyszakban nőtt az egy éven belül befejezett ügyek száma. A járásbíróságokon az ügyek mintegy 90%-a egy éven belül befejeződött.