Bíróságok Napja - Ünnepség az Országos Bírósági Hivatalban

A magyar igazságszolgáltatás működésének meghatározó állomása volt a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk, amely szétválasztotta a közigazgatást és a bíráskodást. Deklarálta, hogy a bíró az ítélkezésben csak a törvénynek, illetve a törvényerejű szokásoknak van alávetve. A jogszabályt július 15-én hirdették ki, ennek alkalmából ünnepeljük 2001 óta minden évben a Bíróságok Napját.
 
Simon Levente, az Országos Bírói Tanács (OBT) soros elnöke a 2017. július 14-én az Országos Bírósági Hivatal (OBH) épületében tartott rendezvényen kiemelte: az ünnep lehetőséget ad az elismerések kifejezésére. Számba vette, hogy az OBT – 2012-ben történt megválasztása óta – mely főbb területekkel foglalkozott. E körben utalt egyebek mellett a Bírák Etikai Kódexére, a Bírósági Életpálya Szakértő Testületben kifejtett munkára, valamint felhívta a figyelmet a nemzetközi kapcsolatok fontosságára.
 
Darák Péter, a Kúria elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a közbizalom hosszú távú fenntartása érdekében meg kell felelni a változásoknak, de legalább ilyen fontos az állandó értékek generációk közötti átadása, amelyek a bíróságot bírósággá teszik. Ennek kapcsán utalt a szervezeti kultúrát meghatározó bírói függetlenségre, a minőséggel, a saját munkánk minőségével szembeni igényességre, valamint az eljárások észszerű időn belül, és a résztvevő felek megelégedésével történő befejezésére. 
 
Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta, hogy 1869 óta a bíróságok célja és egyúttal az ügyfelek elvárása a bíróságokkal szemben változatlan. Ma is éppúgy fontos a szervezetében és személyileg is független bírói munka, a hivatás szeretete. Ez a hivatásszeretet az, ami a bírósági szervezetet folyamatosan előre viszi. Az alázattal végzett szakmai munka kulcsolódik össze egymást követő generációk tevékenységében. Ezek az építőkövek biztosítják a magyar igazságszolgáltatás stabilitását, nemzetközileg is elismert hatékonyságát. A bíróságok megítélésében az egésznek, de minden egyes résznek, legfőképpen az egyes ügyekben ítélkező bírónak van felelőssége.
 
A Bíróságok Napja alkalmából összesen 147 bíró és igazságügyi alkalmazott kapott elismerést kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységéért és példamutató életpályájáért. A Juhász Andor díj arany fokozatát 5-en, ezüst fokozatát 12-en, és bronz fokozatát 17-en vehették át. Bírósági Szolgálatért Oklevelet 5 fő kapott. Címzetes táblabírói-, címzetes törvényszéki bírói-, kúriai tanácsosi-, főtanácsosi-, illetve tanácsosi címben összesen 108 fő részesült. 
 
Az OBH elnökének beszéde itt olvasható.
 
Juhász Andor életrajza itt megtekinthető