A bíróságok perképviseleti tevékenységéről is szó esett az OBT ülésén

Az Országos Bírói Tanács (OBT) 2017. június 13-i ülésén az Országos Bírósági Hivatal (OBH) beszámolt a bíróságok perképviseleti tevékenységének főbb tapasztalatairól: egyebek mellett a marasztaláshoz vezető tényállásokról, a levonható tanulságokról és azok hasznosításáról.
 
A bíróságok ellen indított perek közül 2016-ban 582 ügy fejeződött be jogerősen. Ebből 289 perben a bíróságok a képviseletüket saját hatáskörben látták el, míg 293 esetben az OBH meghatalmazás alapján járt el. A jogerősen befejezett ügyek közül 26 zárult a bíróságok marasztalásával, azaz 96 %-ban megalapozatlanok voltak a keresetek.
 
Az OBH kiemelt jelentőséget tulajdonít a peres tapasztalatok összegzésének. Ezek összegyűjtésével, az ebből nyerhető tudással és tudásmegosztással javítani lehet a bírósági szervezet integritását és a joggyakorlat egységét is.