A bíróságok ügyelosztási rendje a stratégiai célok megvalósítását is szolgálja

A bíróságra érkező ügyek bírák közti elosztása a törvényes bíróhoz való jog érvényesülésének biztosítása mellett a bíróságok integritásának, mint az OBH elnöke által kitűzött stratégiai célnak a fokozott érvényre juttatását is célozza. 
 
Szerepe van továbbá a bírák közötti egyenlő munkateher-elosztás biztosításában is, ami szintén szerepel a bírósági szervezet legfontosabb célkitűzései között.
 
Figyelemmel a kérdés fontosságára, az OBH elnöke által létrehozott Bírósági Integritás Munkacsoport már a 2013. évi munkatervében is szerepeltette az ügyelosztásra vonatkozó módszertani ajánlás kidolgozását.
 
Emellett az Országos Bírói Tanács az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának (ENCJ) tagjaként részt vesz annak a nemzetközi munkacsoportnak a munkájában, amely megvizsgálja a tagországok bíróságainak ügyelosztási gyakorlatát.
 
Az egyes államok ügyelosztási gyakorlatát vizsgáló kérdőívre – az ügyelosztás rendjére vonatkozó hazai jogszabályok, normatív utasítások és gyakorlatok számbavétele alapján – az OBH segítségével összeállított válaszok itt olvashatók.