A bíróságok ügyforgalma 2016-ban – tájékoztató az OBT ülésén

Csökkenő ügyérkezés mellett – a 2015. évhez hasonlóan 2016-ban is – a befejezett ügyek száma (1 445 ezer) meghaladta az érkezett ügyek számát (1 411 ezer). Erről az Országos Bírósági Hivatal adott tájékoztatást az Országos Bírói Tanács 2017. május 9-én tartott ülésén.
 
 
Elhangzott: az ügyérkezést meghaladó befejezésszám eredményeként a folyamatban maradt ügyek száma 10%-kal, 34 ezer üggyel csökkent.
 
A peres ügyérkezés növekedett, azonban - a 2015. évhez hasonlóan 2016-ban is – a befejezett peres ügyek száma (355 ezer) meghaladta az érkezett ügyek számát (354 ezer). A folyamatban maradt peres ügyek száma tovább csökkent.
 
 
Általánosságban elmondható, hogy 2015-höz képest csökkent a két éven túl folyamatban maradt ügyek száma, és azok aránya is az összes folyamatos ügyön belül. Az egy éven belül befejezett peres ügyek aránya pedig minden szinten javult – kiemelkedően az ítélőtáblákon, illetve a törvényszéki elsőfokú civilisztikai ügyeknél sikerült megtartani az előző időszakra elért jó eredményt.