A BKT "A gyermek-központú igazságszolgáltatás büntetőjogi aspektusai" címmel szervezett konferenciát 2013. október 11-én

Az esemény kapcsolódik korábbi, ezt megelőző képzések tematikájához, de további kérdéseket is felvet. A Budapest Környéki Törvényszéken 2013. július 10-én átadott gyermekbarát kihallgatószobában szeptemberben megkezdődött az egyre rendszeresebbé váló munka.
A gyakorlati tapasztalat, az egyedi helyzetekből, esetekből adódó kérdésfelvetések új szempontokat érlelnek meg a bírákban, munkatársakban, szabályozások kidolgozásában.

A törvényszék bírái számára szervezett konferencián részt vevő előadók a Gyermekbarát igazságszolgáltatás neves kutatói az uniós tagállamokban, akik 2012-es kutatási eredményeiket, eljárási megoldásokat osztottak meg a közönséggel. Adatokkal hívták fel a figyelmet arra, hogy az igazságüggyel kapcsolatos ismeretek a gyerekek világába leginkább a fantázia, a mítosz területéről szivárognak be, vagy helyénvaló ismeretekkel szintén nem rendelkező felnőttek elbeszéléséből származnak, hiszen a gyerekek alapvetően  arra vannak ma utalva, hogy maguk, tájékozódási képesség nélkül szerezzék be valamennyi „tudásukat.

A  Gyermekbarát igazságszolgáltatás egyik fontos aspektusa azt szem előtt tartani, hogy az eljárásban való bármiféle részvétel mind a mai napig stigmatizáló hatású.

Vannak országok, ahol az elmúlt 10-20 év gyakorlati próbálkozásai olyan eredményekhez vezettek, hogy ma már az igazságszolgáltatási rendszer a segítő szolgálatok egyikeként is értelmezhető legalábbis a gyermekközpontú igazságszolgáltatás vonatkozásában.

A konferencián a több, mint 80 fős hallgatóság a szakmai előadók kutatási eredményein kívül a nyomozási bíró tapasztalatairól, illetve a gyermekvédelem, a klinikai és mentálhigiéniai igazságügyi szakpszichológia határterületeiről is hallhattak előadásokat.

A konferencia előadói voltak:

dr. Vadász Viktor, az OBH MIA felkért főosztályvezetője

dr. Gyurkó Szilvia, az UNICEF Gyermekjogi Igazgatója

dr. Lux Ágnes, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Vizsgálati Főosztály III. főosztályvezető-helyettese

Molnár László, a Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Igazgatója

dr. Ignéczi Hajnalka, klinikai és mentálhigiéniai igazságügyi pszichológus szakértő, BSZKI

Sinkovitsné dr. Szabó Tünde BKKB nyomozási bíró