A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság sikere Óbuda Napján

Óbuda-Békásmegyer a hagyományokhoz híven minden évben megünnepli a kerület napját, melyen idén először a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság is helyet kért magának a civil szervezetek sorában. Az emberek a bírósággal jobbára csak akkor kerülnek kapcsolatba, ha például tanúként vagy félként kell ott megjelenniük, s olyankor tanácstalanul, olykor szorongva várakoznak a számukra idegen közegben. A bíróság az állampolgárok felé nyitva ezen a szemléleten kíván változtatni, ezért tartotta fontosnak, hogy egy civil rendezvény keretében megismertesse az embereket a bírósággal, s eligazodást nyújtson a jogi útvesztőkben.

Óriási érdeklődés kísérte a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság standját az Óbuda Napja rendezvényen. A bíróság sátrát a Zichy-udvarban vasárnap mintegy 650 ember kereste fel, akiknek többsége alapvető bírósági-jogi ismeretekből is megmérettette magát. A gyerekek mindeközben lerajzolták, hogy „Mit csinál a bíróság?” A civil napon való részvétel egyedülálló kezdeményezés volt a bíróság részéről, amellyel az állampolgárok felé kívánt nyitni. A tapasztalatok szerint igen nagy igény van arra, hogy a bíróság megmutassa emberközelibb arcát, hiszen a látogatók  bizalommal és megannyi kérdéssel keresték fel a helyszínen jelenlévő fogalmazókat, titkárokat és bírósági ügyintézőket.

A kerületi bíróság titkárai, fogalmazói és bírósági ügyintézői reggel tíz órától várták az érdeklődőket, akik bizalommal és lelkesedéssel fogadták a bíróság kezdeményezését. A jelen lévő jogi szakemberek válaszoltak a felmerülő kérdésekre, és útmutatást adtak, hogy az adott problémával kapcsolatban mely szervhez kell fordulni, ki az illetékes. A standon elhelyezett tájékoztató anyagok egyebek mellett a közérdekű bejelentés és a panasz, a tanúgondozás, a mediáció és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás témakörében szolgáltak hasznos információkkal. A látogatók közel fele (332 ember) töltötte ki azt a kérdőívet, amellyel az alapvető bírósági-jogi ismereteikről adhattak számot. A teszteket a bíróság munkatársai helyben kiértékelték, és a helytelen válaszoknál megbeszélték, hogy mi a helyes megoldás, így mintegy jogi felvilágosítást is nyújtottak. A válaszadók túlnyomó többsége (88%) tisztában volt azzal, hogy mit kell tennie, ha nem ért egyet az ügyében hozott ítélettel, illetve azzal, hogy ha tanúként idézték a bíróságra, úgy meg kell jelennie.

A megkérdezettek 96 %-a válaszolt erre helyesen. A megkérdezettek 90 százaléka tudta, hogy a beadványra ragasztott illetékbélyegre nem lehet ráírni, illetve azt áthúzni sem szabad, továbbá 96,5 % helyesen válaszolt arra is, hogy érdemes átvenni a hivatalos küldeményt. Igen kevesen tudták azonban, hogy a gyermekekkel való kapcsolattartás végrehajtása iránt csak a gyámhivatal intézkedhet, és sokan jelölték meg azt helytelenül, hogy a bírósághoz fordulnának a 300 000 ezer forint kölcsön visszakövetelése érdekében.

A bíróság a gyerekekre is gondolt; „Mit csinál a bíróság ?” címmel rajzversenyt hirdetett számukra, amelyen 14-en vettek részt. A legfiatalabb versenyző 3 éves volt. Volt aki egy piros jelzőlámpán áthaladó gyalogost rajzolt le, akit majd megbüntet a bíró, míg egy másik kisgyerek egy rabszállító autót rajzolt, mondván ezzel hozzák a vádlottakat a bíróságra. Volt, aki egy gondolatbuborékra azt írta, hogy „bűnös”.
A teszteknek és a jogi felvilágosításnak akkora sikere volt, hogy a bíróság munkatársai a fesztivál hivatalos zárását követően még egy órán át az érdeklődők rendelkezésére álltak.


Budapest, 2014. május 8.