Budapesti székhelyű lesz a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata

A tavalyi év kiemelkedő jelentőségű nemzetközi eseménye volt a hazai igazságszolgáltatás életében, hogy az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács részvételével 2014. május 12-13-án Bukarestben megalakult a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata. 
 
A 300 millió embert felölelő Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata 2015. május 27-29. között, ünnepélyes keretek között Albániában tartotta meg jubileumi, 10. Közgyűlését.
 
A konferencia résztvevőit köszöntötte Bujar Nishani köztársasági elnök, az albán Legfelsőbb Igazságügyi Tanács elnökének minőségében. A köztársasági elnök, elnöki rezidencián elhangzott köszöntőjét követően, dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács soros elnöke tartott beszédet. Mindketten kiemelték a konferencia témájának: az igazságszolgáltatás függetlenségének és elszámoltathatóságának aktualitását. 
 
A konferencia során két szekcióban folyt a munka. Elsőként a Hálózat tagjainak bírói tanácsai kerültek bemutatásra. A magyar igazságszolgáltatási szervezeti modellt dr. Simon Levente OBT tag ismertette. A második szekcióban a bírák fegyelmi felelősségéről esett szó, valamint bemutatásra kerültek az egyes tagállamok Etikai Kódexei is. 
 
A rendezvényen beszédet mondott dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, aki kiemelte, hogy az évenként publikált európai igazságügyi eredménytáblán a magyar igazságszolgáltatás folyamatosan javítja pozícióit, a legtöbb mutatóban – így az igazságszolgáltatás függetlensége vonatkozásában is – a tagállamok első harmadában foglal helyet.
 
Beszédében hangsúlyozta, hogy az egymás iránti nyitottság, együttműködési készség példaértékű megnyilvánulása a Hálózat létrejötte és az elmúlt években mutatott szervezeti erősödés. 
 
Kiemelte, hogy az egyes igazságszolgáltatási szervezeti modellek értékelésekor figyelembe kell venni a helyi jogtörténeti és társadalmi környezetet is. A Hálózatban kifejtett szakmai munka, együttműködés célja nem az uniformizálás, hanem egymás „Jó gyakorlatainak” átvétele.
 
A szakmai tanácskozást követően a szervezet belső működését érintő döntéseket hozott a Közgyűlés. A Hálózat megválasztotta első elnökét Gjin Gjoni bíró úr személyében, aki az Albán Köztársaság Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsának tagja.
 
Döntés született Koszovó tagfelvételi kérelméről, az öttagú végrehajtó bizottság tagjairól, és a Titkárság székhelyéről is. 
 
A magyar igazságszolgáltatási szervezet kiemelkedő diplomáciai sikere, hogy a Hálózat székhelye és Titkársága Budapestre kerül. A Hálózat első elnöke ünnepélyes székfoglalójában kiemelte annak szimbolikus jelentőségét, hogy a fenti döntéseket egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták meg a tagok.
 
Budapest, 2015. június 1.