Cél: az ügyek féléven belüli befejezése - összbírói értekezlet a Győri Ítélőtáblán

A mai napon tartotta éves összbírói értekezletét a Győri Ítélőtábla, amelyen dr. Havasiné dr. Orbán Mária elnök beszámolt az ítélőtábla 2013. évi tevékenységéről. Az összbírói értekezlet vendége volt dr. Darák Péter, a Kúria elnöke; dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese és Trappné dr.Kiszely Rita, az Országos Bírói Tanács tagja, valamint az ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek elnökei is.

Az ítélőtábla elnöke beszámolójában  kiemelte, hogy a Győri Ítélőtáblán lényegesen -  a bázisként szolgáló 2012. év 73%-ára - csökkent a folyamatban maradt ügyek száma. Ez részben annak köszönhető, hogy a bírák létszáma a 2013. év egy részében elérte az ügyérkezéshez igazodó 20 főt, részben pedig annak, hogy némileg mérséklődött az ügyérkezés.(a bázisév 86,6%-ára) Az érkezés csökkenése ugyanakkor kiegészült a növekvő, az érkezett ügyek 107 %-át kitevő  befejezéssel is. A 2013. évben az átlagos másodfokú ügytartam 7-8 hónap volt, mely a 2014. évben már 6-7 hónapra csökkent. Ezért reális célként tűzhető ki, hogy az ítélőtábla az ügyeket a fellebbviteli bíróságra érkezéstől számított féléven belül fejezze be. Az ügytartam csökkenése szolgálja leginkább az ügyfelek minden mást megelőző érdekét.

Az összbírói értekezletet követően az ítélőtábla elnöke dr. Takács Józseffel,
a szintén a mai napon összbírói értekezletet tartó Győri Törvényszék elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót, melyen részt vett dr. Darák Péter és dr. Gyarmathy Judit is. A Kúria elnöke az újságírók előtt elmondta, hogy a Győri Ítélőtáblával kiemelkedő színvonalú szakmai kapcsolatot ápol a Kúria, kölcsönösen részt vesznek kollégiumvezetőik egymás szakmai rendezvényein. Úgy vélte, hogy az ítélőtábla ügyszámának örvendetes mérséklődésével az ítélőtáblai bírák kiteljesíthetik az elméleti szakmai tevékenységüket. Kiemelte ebből a tisztességtelen piaci magatartás tilalmának kérdéseiről született kollégiumi véleményt. Újságírói kérdésre kitért arra is, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az Európai Unió Bírósága 2014. április 30-án teszi közzé a Kúria devizaperben eljáró tanácsa előzetes döntéshozatali kezdeményezése alapján született határozatát. Ezután a Kúria tanácsa még a nyári törvénykezési szünet előtt meghozhatja a felülvizsgálati határozatát a Kásler Árpád felperes által az OTP Bank alperes ellen indított perben. Ezentúl a Kúria jogegységi eljárásban elemzi majd az Európai Bíróság határozatát, és – feltehetően a törvénykezési szünet után - dönt arról, hogy indokolt-e kiegészíteni a 2013. decemberében, a devizakölcsön szerződésekkel kapcsolatban hozott jogegységi határozatát.

Győr, 2014. április 22.