„Civil napok” a Kaposvári Törvényszéken

A Kaposvári Törvényszék Dr. Király Kornélia Kollégiumvezető-helyettes Asszony kezdeményezésére „civil napok” című jogi felvilágosító, tájékoztató rendezvény keretében a Kaposvári Törvényszék III. számú épületében 2015. november 30-án egész nap, míg december 2-án 8.00-tól 12.00-ig  tartott civil szakmai napot, figyelemmel arra, hogy új Ptk. által megkövetelt változások miatt a 2016. március 15-i törvényi határidő lejártáig számos feladat hárul a civil szervezetekre és képviselőikre.

 A rendezvény keretében dr. Kollár Gábor bírósági titkár tájékoztatta a megjelent civil szervezetek képviselőit, valamint a megjelent jogi képviselőket az új Ptk. 2015. március 15-én életbe lépő változásairól, az ezzel kapcsolatban a civil szervezetekre háruló kötelezettségekről, így többek között az új Ptk. hatályba lépése miatti kötelező módosításával összefüggő gyakorlati kérdésekről és az ezzel kapcsolatos változás-bejegyzési kérelmek előterjesztésének választható módjairól, a módosítás elmulasztásának következményeiről. Az elhangzott tájékoztatókon túl a résztvevőknek lehetőségük volt kérdések feltevésére is, melyre minden esetben választ kaptak, valamint alapszabály/alapító okirat/tisztségelfogadó nyilatkozat mintákat biztosított részükre a bíróság.

 A rendezvényen megjelent a Somogy Megyei Civil Információs Centrum vezetője is. Az eszmecsere során felmerült  az együttműködési megállapodás  megkötésének lehetősége, abból a célból, hogy a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, továbbá a civil szervezetekkel kapcsolatos információk gyűjtése és közzététele naprakész és teljes körű legyen.
 
Kaposvár, 2015. december 7.