Civil szervezetek és az új Ptk. - Debrecenben

A Debreceni Törvényszék Polgári Kollégiumvezetője 2014. március 28. napjára szakmai tanácskozást hívott össze, melyen a résztvevők az új Ptk. civil szervezetek nyilvántartásba vételével és az ezzel összefüggő Cet. és Civiltörvény módosításokkal kapcsolatos jogértelmezési kérdéseket vitatták meg.

A megbeszélésen a törvényszéki civil szervezetek nyilvántartását végző bírósági titkárokon kívül a Debreceni Ítélőtábla képviseletében dr. Veszprémy Zoltán bíró, dr. Tóth Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség közjogi főügyész-helyettese és dr. Pásztor Gabriella ügyész, valamint Takácsné dr. Diófási Ágnes, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség ügyésze vett részt.

Az összejövetelen az egyesületekre vonatkozó szabályozással kapcsolatban a jelenlévők többek között megvitatták, hogyan alapítható egyesület 2014. március 15. után, minden esetben egyenlő jogok illetik-e meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik-e az egyesület tagjait (ide nem értve a különleges jogállású tagokat), szó esett a tagdíjfizetésről, továbbá az egyesület általi tagsági jogviszony megszüntetéséről.

A jelenlévők foglalkoztak a civil szervezetek jogutód nélküli megszűnésével, a civil szervezetek tisztségviselőinek tisztségelfogadó nyilatkozatainak tartalmával, az összeférhetetlenségi okokkal.

Az alapítványok esetében a vagyoni juttatások teljesítésével, a csatlakozás létrehozásának és a csatlakozó alapítói jogok gyakorlására történő feljogosításának okirat-technikai módjaival kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg a szakmai találkozón.