Csaknem tízszer annyian vettek részt tavaly a Szolnoki Törvényszék Nyitott bíróság programjain, mint öt éve

A szolnoki bírák 2017-ben is magas színvonalon és időszerűen ítélkeztek, miközben felkészültek az új perrendi szabályokra. Mindemellett a jogismeret-terjesztésre is nagy hangsúlyt fektettek: a Nyitott Bíróság program rendezvényein tavaly csaknem 4000-en vettek részt a megyében. Erről az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese beszélt a Szolnoki Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón, 2018. április 25-én.
 
Dr. Gyarmathy Judit kiemelte: míg a törvényszéki szinten folyamatban lévő elsőfokú peres ügyek számát tavaly országos szinten 14%-kal, addig Szolnokon csaknem 22%-kal sikerült csökkenteni. Ugyancsak az ítélkezés időszerűségét mutatja, hogy az egy éven belül befejezett ügyek száma is jól alakul: országos szinten 55%, a Szolnoki Törvényszék elsőfokú ügyeit illetően csaknem 70%-os ez az arány.
 
Az elnökhelyettes rámutatott: az új polgári és az önálló közigazgatási perrendtartás januári hatályba lépésére való felkészülés hatalmas feladatot jelentett az egész bírósági szervezetnek. Alapvető változások történtek az eljárásjogokban, amelyek a bíróságokra érkező évi másfélmillió ügy kétharmadát érintik. Elmondta, hogy az OBH a bíróságok felkészülését projektszervezetek felállításával segítette. A polgári és közigazgatási perjoggal foglalkozó projektek munkájában a bírák egyötöde – 600 bíró – vett részt. A bírósági dolgozók képzése az ország minden pontján egységes szakmai tartalommal és minőségben zajlott. A bíráknak és az ügyfeleknek is az új rendelkezések közötti eligazodást segítő tájékoztatók is készültek. Az új kódexek hatályosulását az OBH-ban és az egyes bíróságokon – így a Szolnoki Törvényszéken – is működő munkacsoportok támogatják, melyek tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik az ügyforgalmi adatokat, illetve a jogalkalmazásban felmerülő kérdéseket, részt vesznek jogszabály-véleményezési feladatokban. A szervezet előtt álló következő nagy kihívás a júliustól hatályos új büntetőeljárás alkalmazására való felkészülés, amely az eddigi tapasztalatokat hasznosítva folyamatban van.
 
A Nyitott Bíróság programról szólva dr. Gyarmathy Judit hangsúlyozta: a bíróságok a klasszikus ítélkezési funkció mellett a társadalmi felelősségvállalás miatt többlettevékenységeket is vállalnak. Az említett programban részt vevők tájékoztatást kaphatnak egyebek mellett a legalapvetőbb jogi ismeretekről, a bírósági szervezetrendszerről, a perbeli jogokról és kötelezettségekről. Hozzátette, hogy miközben Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013-ban még csak 431-en vettek részt a Nyitott Bíróság rendezvényein, addig 2017-ben már 3954 fő érdeklődését sikerült felkelteni a bíróságok munkája iránt. A Szolnoki Törvényszék által szervezett programok fókuszában a többi között a bűnmegelőzés, a gyermekjogok érvényesülése, az áldozattá válás elkerülése és a pályaorientáció állt.
 
 
Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke elmondta, hogy a Nyitott Bíróság programjainak megvalósításában együttműködnek a megyei főügyészséggel, a megyei rendőr-főkapitánysággal és a büntetés-végrehajtási intézettel. Hozzátette: a komplex módon kidolgozott, változatos eseményeket illetően a résztvevőktől folyamatosan kapnak pozitív visszajelzéseket. Arról is beszélt, hogy a törvényszék fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok ápolását, ennek jegyében együttműködési megállapodást kötöttek a lengyelországi Wroclawban működő regionális bírósággal.
 
Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke kifejtette: a Szolnoki Törvényszék igazgatási tevékenységével hatékonyan segíti a bírák munkáját, példaként említette, hogy számos képzést szerveztek ennek érdekében. Az ítélkezést illetően pedig arra utalt, hogy a megye bírái biztonságos, kiszámítható joggyakorlatot folytatnak.