Csökken a folyamatban lévő ügyek száma a Székesfehérvári Törvényszéken

A magas színvonalú ítélkezés és az időszerűség kéz a kézben jár. Fontos, hogy időben szülessenek döntések, de a gyorsaság nem mehet a minőség rovására. A Székesfehérvári Törvényszék 2017-ben az előző évhez képest 77,4%-kal több első fokú büntető peres ügyet fejezett be. A folyamatban lévő ügyeik számát, köztük a két éven túl folyamatban lévő peres ügyekét is csaknem a felére csökkentették. Minderről dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese beszélt a Székesfehérvári Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón.
 
Az OBH elnökhelyettese az új Polgári perrendtartás (Pp.) 2018. január 1-jei hatályba lépéséről szólva kiemelte: 2017. a felkészülés éve volt, képzésekkel és tananyaggal segítették a bírákat. A szakmai munka a kollégiumokban tovább folytatódik. Az új Pp. alkalmazását központi és helyi munkacsoportok, szakmai fórumok támogatják. Hozzátette: a bírósági szervezet készül az új büntetőeljárási kódex júliusi hatályba lépésére is. A bírósági közvetítés előnyeit hangsúlyozva kiemelte, az Európai Bizottság 2017-es Igazságügyi eredménytáblája szerint az alternatív vitarendezési módszerek használatának előmozdítása és ösztönzése terén a magyar bíróságok első helyen állnak az Európai Unióban. A Székesfehérvári Törvényszéken különösen jól működik az alternatív vitarendezés, amelynek fontos kulturális és szemléletbeli jelentősége van. Az OBH elnökhelyettese elmondta, a XXI. századi bíróságok digitális bíróságok, ezért a szervezet a folyamatos modernizációra törekszik. Kiemelt cél az elektronikus akta (E-akta) bevezetése. Az ügyfelek a saját ügyirataikba távolról is betekinthetnének, valamint a bírák otthoni munkavégzését is segítené. A tervek között szerepel a távmeghallgatás bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a tárgyalóteremben fizikailag jelen nem lévő személyeket is meghallgathassa a bíróság. Idén 72 bírósági végpont kialakítása megtörténik, ami azt jelenti, hogy első körben ennyi tárgyalóterem lesz alkalmas távmeghallgatások lebonyolítására. Az OBH a távmeghallgatás kiszélesítése érdekében további végpontok kiépítését tervezi. 
 
 
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke arról beszélt , hogy a megyében 2017-ben a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezett ügyek arányát. A minőségi mutatókról szólva hozzátette, a büntető ügyek 85%-a, a civil ügyek 90%-a első fokon jogerőre emelkedik. A mediáció kapcsán említette, hogy a törvényszéken, bírósági közvetítői eljárásban az ügyek 64%-a megállapodással zárul. 
 
Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke elmondta, az új ügyek 20%-a érkezett hozzájuk a Székesfehérvári Törvényszékről. A két szervezet együttműködött az új Pp. és az önálló Közigazgatási perrendtartás (Kp.) képzéseinek megtartásában, tevékenységüket a büntetőeljárási törvényre való felkészülés során is összehangolják.