„Deák és a nők - Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében” c. tudományos konferencia a Nyitott Bíróság keretében Zalaegerszegen

A „Nyitott Bíróságok” program keretében a Zalaegerszegi Törvényszék Díszterme adott helyt 2013. október 16-án a Deák Ferenc születésének 210. évfordulója tiszteletére rendezett „Deák és a nők Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében” című tudományos konferenciának. (A törvényszék – az egykori megyeháza – lépcsőit maga Deák is gyakran koptatta egykor megyei követként, illetve tiszteletbeli alügyészként.)

A konferencián dr. Magyar Károly, a törvényszék elnöke köszöntötte a résztvevőket. Miután a konferencia 1 perces néma csenddel megemlékezett dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos (az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának egykori helyettes vezetője, illetve a Zala Megyei Bíróság volt kollégiumvezetője) napokban bekövetkezett haláláról, dr. Magyar Károly bevezetőjében azt a szónoki kérdést tette fel: Miért nem halványult el Deák emléke mindmáig? Válasza szerint azért, mert Deák a szabadság, az igazság, a becsület, a humánum, a közjó és a polgári jólét eszméjének megtestesítője a magyar nemzet tudatában.
Megnyitót mondott dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, megköszönve a törvényszéknek a tudományos közélet támogatását.

A délelőtti ülésen – melyen Prof. dr. Máthé Gábor elnökölt – öt előadás hangzott el.
Kiss Gábor megyei könyvtárigazgató a Deák személye körül kialakult anekdotakört – elsősorban a nőkhöz, a házassághoz kapcsolódó anekdotákat - elemezte, rámutatva, hogy Deák felkészültsége, gyors észjárása, puritánsága, megvesztegethetetlen volta, adomázókészsége predesztinálta, hogy Deák a nagyszámú későbbi anekdota tárgya legyen.
Felelevenítette például, hogy Deák Balatonfüreden a házasok és agglegények vitáját így döntötte el: „ A becsületes ember megnősül, az okos nem.”

Dr. Dominkovits Péter, a soproni levéltár igazgatója Deák apai nagyanyjának, Hertelendy Annának életét, s  Deák Ferenc nagyapjától, Deák Gábortól való botrányos különválása körülményeit idézte fel.

Bekő Tamás levéltáros Deák Ferenc nagybátyjának, Deák Józsefnek zalatárnoki famíliájáról -elsősorban  Deák József feleségéről, István Katalinról és Deák három leány unokatestvéréről Katalinról, Teréziáról, Szidóniáról, valamint tárnoki fiú unokatestvéreinek leszármazóiról - beszélt.

Megyeri Anna muzeológus Deák Ferenc nővéréről, a Deák Ferenc és testvére, Antal által is hőn szeretett, a saját korában igen műveltnek és olvasottnak tartott Kláráról emlékezett meg.

Cserna Anna levéltári főosztályvezető Deák másik nővérének, a Tolna megyébe (Paksra) Nemeskéri Kiss Józsefhez férjhez ment Jozefának, valamint leszármazóinak sorsát elemezte.

A konferencia délután további hat előadással folytatódik. Az előadások a Deák környezetében megforduló hölgyek – így Inkey Szidónia; Batthyányi Lajosné, Zichy Antónia grófnő; Deák keresztlánya, Dőry Franciska; Vachott Sándorné; Deák gyámleánya, Vörösmarty Ilona továbbá Festetics Mária –  és „a haza bölcse” kapcsolatáról szólnak.

Zalaegerszeg, 2013. október 16.