Dékáni találkozó a Magyar Igazságügyi Akadémián

A bíróságok és a jogi karok közötti együttműködés fejlesztésének céljából dékáni találkozót szervezett az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. június 15-én a Magyar Igazságügyi Akadémián. 
 
Az eseményt dr. Handó Tünde, az OBH elnöke nyitotta meg. Kiemelte: a bírósági szervezetnek és az egyetemeknek szoros kapcsolatban kell állniuk annak érdekében, hogy a joghallgatók a gyakorlatban is hasznosítható tudást kapjanak. Az is fontos, hogy a bírák a jól képzett jogászokból kerüljenek ki.
 
A bírói életpálya élethosszig tartó tanulást jelent, ezért az OBH nagy hangsúlyt helyez a képzésekre. A központi képzések száma 2005-höz képest 2016-ra az ötszörösére nőtt: 528 képzésen több mint 25.000 fő vett részt. Az önképzésnek is nagy teret adunk, csaknem 1000 fő rendelkezik szakjogászi végzettséggel. A kiváló nyelvtudással rendelkezők a többi között az Európai Jogakadémiánál és az Európai Unió Bíróságánál szerezhetnek szakmai tapasztatokat ösztöndíjprogramok keretében.  
 
Az OBH elnöke köszönetet mondott az egyetemeknek a 2016-ban megreformált bírósági fogalmazói felvételi népszerűsítéséért. A kompetenciák mérésén alapuló versenyvizsga nagy segítséget jelent az utánpótlás, a felkészült fiatal jogászok megtalálásában.
 
A rendezvényen dr. Stipta István, a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára bemutatta az OBH bíróságtörténeti projektjét. Ezután a résztvevők az OBH, a bíróságok és a jogi karok közötti együttműködés fejlesztéséről tartottak szakmai konzultációt.