A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium júniusi munkaügyi részkollégiumi ülése

2015. június 4-én tartotta meg idei első részkollégiumi ülését a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium (DDKMR). A szakmai rendezvény helyszíne a Kaposvári Törvényszék által fenntartott fonyódi bírósági üdülő volt.
 
A részkollégiumi ülésen a régió munkaügyi ügyszakban dolgozó bíráin kívül jelen voltak dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, kúriai bíró, egyben a DDKMRK munkaügyi szakági kapcsolattartója, valamint dr. Szabó László, a  Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, a kollégium munkaügyi európai jogi szaktanácsadója. A délutáni programhoz csatlakozott dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Társadalombiztosítási és Munkaügyi Tanszékének vezetője, valamint kollégája, dr. Bankó Zoltán is.
 
A részkollégium első napirendi pontjaként Deutschné dr. Kupusz Ildikó, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke tartott előadást „Mediáció a munkajogban” címmel. Az előadás célja a mediáció jogintézményének bemutatása, munkaügyi perekben való alkalmazásának elméleti illetve gyakorlati kérdéseinek megvitatása volt. Előadását dr. Kollár Gábor, a Kaposvári Törvényszék titkára, képzett mediátor egészítette ki gyakorlati tapasztalataival.
 
Ezt követően a régió törvényszékeinek tanácselnökei (Kollárnéné dr. Foglyos Zsuzsanna - Kaposvári Törvényszék, Májerné dr. Bükkösi Diána – Pécsi Törvényszék, dr. Kaló Zsuzsanna – Székesfehérvári Törvényszék, dr. Imre Zita – Szekszárdi Törvényszék) ismertették tapasztalataikat a régió területén folytatott ítélkezési gyakorlatról.
 
A délután folyamán dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna a Kúria közelmúltban született érdekes, illetve iránymutató eseteiből, ítéleteiből válogatott, és ismertette azokat a jelenlévőkkel, ezt követően pedig dr. Karászi Gábor, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának előterjesztésében vitatta meg a részkollégium a várandós nők védettségének aktuális kérdéseit az Alkotmánybíróság 17/2014. számú határozatával módosított Mt. 65. § (5) bekezdésének függvényében.
 
A napirendi pontok lezárásaként dr. Varga Rita, regionális kollégiumvezető röviden ismertette a  2015. május 21-22-i regionális kollégiumvezetői megbeszélésen elhangzott munkaügyi tárgyú előadásokat, végül emlékeztette a tagságot, hogy a soron következő kollégiumi, illetve részkollégiumi ülésre 2015.  november 9-10-én, az előzetes tervek szerint Siklóson kerül majd sor.
 
Kaposvár, 2015. június 10.