dr. Czine Ágnes és a hivatásrendek képviselői a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma ülésén

Változatos, élénk szakmai munkával telt a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiumának napokban megtartott ez évi utolsó ülése, amely egyben kibővített büntető bírói értekezlet is volt.
 
Napirenden szerepelt dr. Vaskuti András kúriai bíró előadása a jogos védelem, gyermekközpontú igazságszolgáltatás és a „három csapás” témakörben, a Kollégiumvezető rövid beszámolója a Fővárosi Ítélőtábla novemberi kollégiumi üléséről és az Országos Kollégiumvezetői Értekezleten elhangzottakról. Ezt követően dr. Pospis Emőke a büntető fellebbviteli tanács leköszönő elnöke adott tájékoztatást az elsőfokú ítélkezési gyakorlat tapasztalatairól, majd további aktuális kérdéseket vitattak meg a jelenlévők. A kollégium véleményezte a 2015. évi ügyelosztási rendeket is.
 
A tanácskozás kiemelkedő eseménye volt dr. Czine Ágnes alkotmánybíró köszöntése. Dr. Czine Ágnes, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetőjeként kiváló kapcsolatokat alakított ki egyebek mellett a székesfehérvári törvényszék Büntető Kollégiuma vezetőjével, dr. Nyíri Zoltánnal is. A Kollégiumvezető meleg szavakkal méltatta dr. Czine Ágnes bírói életútját, kimagasló szakmai - vezetői tevékenységét. A korábban a bírósági európai jogi szaktanácsadói hálózat vezetői tisztségét is betöltő Czine Ágnes révén a Büntető Kollégium vezetője kifejezetten jó szakmai együttműködést alakított ki dr. Szabó Judit büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadóval, aki dr. Árva Szabó Péter bírósági titkárral közösen vezeti a törvényszék fogalmazói képzésébe beillesztett, az Emberi Jogi Bíróság fontosabb anyagi és eljárásjogi határozatait feldolgozó önálló tanulókört.
 
A Kollégiumvezető felkérésére az Alkotmánybíró Asszony elvállalta, hogy a következő év végi törvényszéki összevont büntető és polgári kollégiumi ülésen tájékoztatást ad alkotmánybírói tevékenységéről, az alkotmánybíráskodás szakmai tapasztalatairól és az alkotmányjogi panaszok intézéséről.
 
Dr. Czine Ágnes egy Cicero idézettel köszönt el a törvényszék büntetőbíráitól: „Azért vagyunk mindnyájan a törvény szolgái, hogy szabadok lehessünk.”
 
A Kollégium ülésein meghívottként rendszeresen résztvesz a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Fejér Megyei Főügyészség és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság képviselője. A hivatásrendek együttműködése kapcsán a mostani ülésen Dr. Mikó Péter a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöke elismerően szólt a székesfehérvári törvényszék Büntető Kollégiuma gyakorlatáról, kiemelve nemcsak a rendszeresen meghívást a testület üléseire, hanem a szakmai anyagokhoz, kúriai állásfoglalásokhoz, büntető kollégiumi véleményekhez való hozzáférést is. A székesfehérvári példa alapján a Kamara országos felmérést végez a bíróságok egyes szakmai kollégiumaival való együttműködés lehetőségéről. 
 
Székesfehérvár, 2014. december 10.