Dr. Ribai Csilla a Fővárosi Ítélőtábla megbízott elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Ribai Csillát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét bízta meg a Fővárosi Ítélőtábla elnöki feladatainak ellátásával 2016. március 1-től egy évig terjedő időtartamra.

Dr. Ribai Csilla 1993. december 1-től bíró a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 2000. május 15-től ugyanitt a Vagyonjogi Csoport csoportvezető bírája, 2008. június 1-től a Pesti Központi Kerületi Bíróság általános elnökhelyettese, majd 2012. november 1-től elnöke. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérése alapján részt vett a Pp. Kodifikációs Munkacsoport munkájában, valamint a Magyar Igazságügyi Akadémia képzési programjaiban a polgári eljárásjog és a polgári anyagi jog területén. 2000-től részt vesz a fogalmazóképzésben, megbízott óraadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékén, valamint 2008-tól szakvizsga-bizottsági cenzor. 2015. június 15-től 2016. február 29-ig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese.

Budapest, 2016. március 1.