Dr. Sándorné dr. Annus Zsuzsanna a Gyulai Járásbíróság elnökhelyettese

A Gyulai Járásbíróság elnökhelyettesi állására 2015. december 15. napjától hat éves időtartamra dr. Sándorné dr. Annus Zsuzsannát nevezte ki dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke. Az álláshelyre benyújtott két pályázat közül dr. Sándorné dr. Annus Zsuzsanna elnökhelyettesi pályázatát a Gyulai Járásbíróság bírái döntő többséggel támogatták.

Dr. Sándorné dr. Annus Zsuzsanna 1984-ben szerezte meg a jogi egyetemi diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően jogi előadóként, majd a jogi szakvizsga letételét követően 1987-től jogtanácsosként dolgozott. Bírósági pályáját 1991-ben a Gyulai Városi Bíróságon bírósági titkárként kezdte, ahol 1992 júliusában történt bírói kinevezéséig polgári ügyszakban tevékenykedett. Bírói kinevezésekor a Gyulai Városi Bíróságon közigazgatási és családjogi ügyekkel foglalkozott, majd 1996. évtől polgári ügyszakos bíróként többségében családjogi ügyekben folytat ítélkezési tevékenységet. Kirendelés folytán dolgozott a Battonyai Városi Bíróságon, illetve közigazgatási ügyszakban is. 2014. június 1-jétől az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozata alapján címzetes törvényszéki bíró.

Gyula, 2016. január 8.