„Egyre jobban és egyre többet a stratégiai célok mentén” - sajtótájékoztató a bíróság 2016. évi működéséről a Székesfehérvári Törvényszéken

Idén március 10-én tartotta meg évi rendes összbírói értekezletét a Székesfehérvári Törvényszék. Az esemény kapcsán a bírósági vezetők sajtótájékoztatón mutatták be a Székesfehérvári Törvényszék és a bírósági szervezet 2016. évi működését, az elért eredményeket a média képviselői számára.
 
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke beszámolt a Székesfehérvári Törvényszék és az illetékességi területén működő helyi bíróságok 2016. évi tevékenységéről, az elvégzett feladatokról, valamint ismertette a jövőre vonatkozó terveket, célkitűzéseket. Hangsúlyozta, hogy a peres és a nemperes ügyek összességét tekintve együttesen 46.351 ügy fejeződött be, 44.962 ügy érkezése mellett. 2016-ban a büntető és a polgári ügyszakban is meghaladta a befejezések száma a 2015-ös évben befejezett ügyek számát, mely a törvényszék hatékony munkáját mutatja. A bírósági közvetítés továbbra is rendkívül sikeres: a Székesfehérvári Törvényszéken az országosan érkezett 1748 ügyből 158 ügy indult, a lefolytatott közvetítői eljárások 64%-a megállapodással zárult, mely országosan és nemzetközi viszonylatban is kimagasló arány. 2017. évben fenntartja és tovább bővíti a törvényszék az ügyfélbarát intézkedései, programjai számát, így nagy hangsúlyt helyez továbbra is egyebek közt a gyermekbarát igazságszolgáltatásra, a „Nyitott Bíróság” programra, valamint a tanúgondozásra.
 
Dr. Hajdu István, az Országos Bírói Tanács (OBT) soros elnöke, a Pécsi Járásbíróság elnöke ismertette az OBT 2016. évben végzett tevékenységét, így utalt arra, hogy összesen 130 határozatot, 6 állásfoglalást fogadtak el, valamint két kihelyezett ülést is tartottak. Folyamatos munkával tettek eleget a felügyeleti-ellenőrzési tevékenységüknek, segítették az új eljárásjogi kódexek kodifikációját, valamint 5 etikai állásfoglalást is kiadtak.
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiemelte, hogy a bíróságok az immáron 5 éve megfogalmazott stratégiai célok teljesítése érdekében végzik tevékenységüket. „Egyre jobban és egyre többet a stratégiai célok mentén” – hangsúlyozta. A legfontosabb cél, hogy a független bíróságok hatékonyan és időszerűen ítélkezzenek, ehhez szükséges a személyi feltételek optimalizálása, a tárgyi feltételek biztosítása, valamint az integritás, azaz a bírói munka átláthatósága és az igazgatás kiszámíthatósága. Fontos, hogy teljesüljön az a cél is, hogy a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűbb legyen, valamint, hogy legyen meg a bírákban a kellő bölcsesség, szaktudás, amely az ítélkezéshez szükséges.  Kiemelte, hogy az új eljárásjogi kódexek 2018. évi hatályba lépésére a bíróság sorozatos képzésekkel segíti a bírák felkészülését. Szólt végül a bírák szakmai munkája ellenőrzésének folyamatáról, az értékelési rendszerről. Aláhúzta, hogy a 2016-os évben a 2800 főből álló bírói kar 264 tagjának vizsgálata történt meg, mely bírói kar jó szakmai felkészültségét mutatta ki.
 
Méltatta a Székesfehérvári Törvényszék 2016. évi munkáját, hangsúlyozta az országosan is kiemelkedő eredményeit, melyet a bírósági közvetítés terén ért el, kiemelte, hogy a bírósági közvetítéssel az Európai Unióban az igazságügyi eredménytáblán a kiváló 4. helyet foglaltuk el.