Egyre népszerűbb az E-PER Helpdesk

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 2016. július 01. napjától hatályba lépett rendelkezései kiterjesztették és kötelezővé tették a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartást. 
 
A módosuló jogszabályi rendelkezések alapján a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben kötelezővé vált a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára.
 
Az e-kapcsolattartás kiterjesztését megelőzően kialakításra került az E-PER Helpdesk (e-ugyintezes@birosag.hu ) annak érdekében, hogy az ügyfelek az elektronikus perekkel kapcsolatos megkereséseikre időszerű és szakszerű segítséget, választ kapjanak.
 
2016. június hónapjától kezdődően lényegesen megnövekedett elektronikus kapcsolattartást érintő, az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH) érkező megkeresések száma. Az OBH által vezetett nyilvántartás adatai alapján 2016. június 06-tól 2016. szeptember 07. napjáig 607 db megkeresés érkezett az E-PER Helpdeskre.
 
Az OBH biztosítja a megkeresések nyilvántartását, folyamatos, időszerű intézését, a megkeresések rendszeres elemzését, értékelését, továbbá az elemzés, értékelés eredményeképpen a bíróságok központi honlapján kialakított E-PER 2016 menüpont, valamint a menüpontból elérhető Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) almenüpont folyamatos aktualizálását.
 
Budapest, 2016. szeptember 14.