Együttműködési megállapodás az ügyvédi kamarával Veszprémben

A Veszprémi Törvényszék együttműködési megállapodást kötött a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarával.

A megállapodás ünnepélyes aláírására a Veszprémi Törvényszéken 2015. március 13-án 10 órakor, a törvényszék elnökhelyettese és kollégiumvezetői, valamint az ügyvédi kamara vezetősége jelenlétében került sor, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke és dr. Varga Attila, a Veszprém Megyei Ügyvédi kamara elnöke részéről.

A törvényszék elnöke elmondta, hogy a két szervezet között már eddig is több ponton jól bevált együttműködés állt fenn, melyek közül kiemelendő az ügyvédjelöltek képzésében történő közreműködés, az ügyvédi kamara elnökének rendszeres részvétele a büntető szakmai napokon, továbbá a közös szakmai konferenciák, amelyből az elmúlt évben kettőt is megrendeztünk a Veszprémi Törvényszéken.

A most aláírt megállapodás célja az együttműködés kiszélesítése más jogterületekre, valamint a preambulumban megfogalmazott célok érvényesítése. A törvényszék elnöke külön kihangsúlyozta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által lebonyolított, EKOP 2.A.2 megjelölésű, ún. „hírvivő” projekt* eredményeit, amelynek hatékony alkalmazása és a XXI. századi szolgálató bíróság követelményeinek érvényre juttatása szintén fontos feladat.

*A hírvivő projektről röviden:
Az európai uniós társfinanszírozással megvalósult fejlesztés a bírósági ügyek állásáról történő gyors és kényelmes tájékozódást szolgálja, melynek során az állampolgárok és képviselőik számára az OBH lehetővé tette azt, hogy – rövid azonosítást követően – az őket érintő ügyadatokat az erre a célra kialakított internetes felületen a nap 24 órájában, otthonukból, irodájukból tekinthessék meg és tájékoztatást kapjanak arról, hogy az ügyben kitől, milyen iratok érkeztek. Ezen felül az állampolgárok és képviselőik – előzetes regisztrációt követően – a folyamatban lévő ügyeikben minden olyan jogi eseményről SMS-ben vagy e-mail útján értesítést kaphatnak, amelyet az eljárási szabályok nem tiltanak. A projekt eredményeként tehát a bíróság interneten és a telefon segítségével is értesíti az ügyfeleket a folyamatban lévő ügyeik előrehaladásáról, így javítva a bírósági eljárások eredményességét.

Veszprém, 2015. március 13.