Együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Gyulai Törvényszék között

2016. október 26. napján dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke és dr. Szikora Veronika, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja a Gyulai Törvényszéken személyes egyeztetést tartott, melynek során megismerték egymás elképzeléseit a képzési rendszer kiterjesztésének lehetőségeiről, valamint két együttműködési megállapodás aláírására is sor került. 
A megkötött megállapodások közül az első a jogi kar hallgatóinak gyakorlati képzésére vonatkozik. Célja, hogy a hallgatók a jövőben is hasznosítható, modern tudást szerezzenek, és olyan gyakorlati tapasztalatok birtokába kerüljenek, melyek az igazságszolgáltatási életpályán is megkönnyítik a későbbi tevékenységüket. Mindkét fél egyetértett abban, hogy ezeknek az ismereteknek az elsajátítása már az egyetemi évek alatt el kell, hogy kezdődjön, hiszen napjainkban már a pályakezdőkkel szemben is komoly elvárásokat támasztanak a leendő munkaadók. Ennek szem előtt tartása mellett a megállapodás kitér a törvényszék egyetemi oktatási és vizsgáztatási tevékenységben való közreműködésére, továbbá a törvényszék a szakmai gyakorlat teljesítésére lehetőséget biztosít a joghallgatóknak, és kölcsönösen elősegítik a tudományos munkát is.
A felek az egyetemisták mellett a már végzett jogászok számára is alternatívát szeretnének nyújtani a szakjogász képzések területén. Ugyanis mindenki előtt ismert az a tény, hogy Békés megyében nem található jogi egyetem, ezért a posztgraduális képzések iránt érdeklődő jogászok kénytelenek más megyékbe utazni a különböző szakirányú végzettségek megszerzése érdekében. Ennek jelentős költségvonzata van, és egyúttal időigényes a rendszeres utazás. Dr. Bagdi Árpád Gyula és dr. Szikora Veronika a konzultáció során ezzel összefüggésben is együttműködési megállapodást írt alá, melyben kinyilvánították közös szándékukat arról, hogy a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Békés megyében, a Gyulai Törvényszéken kihelyezett szakjogász képzést indítson. A közös elképzelés szerint megfelelő számú jelentkező esetén első alkalommal – várhatóan 2017. év első felében - büntetőjogi szakirányú képzés indul.
 
 
Gyula ,  2016. október 28.