Együttműködési megállapodás a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Főügyészség között

Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és dr. Ibolya Tibor, fővárosi főügyész 2014. június 12-én ünnepélyes keretek között aláírta a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Főügyészség közötti, a fogalmazóképzést hatékonyabbá tévő együttműködési megállapodást. A konstrukció keretében a két szervezet a fogalmazó, titkár, illetve alügyész képzés hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében szakmai és információs támogatást nyújt egymásnak. 
 
- A Fővárosi Törvényszék több mint 2 éve keresi azokat az együttműködési lehetőségeket az ügyészi és az ügyvédi szervezettel, amelyek megerősítésével az igazságszolgáltatási funkció hatékonyabbá tehető. A Fővárosi Főügyészséggel egy évvel ezelőtt komoly előkészítő munkát végeztünk a bíróság elé állítással foglalkozó csoport létrehozásakor, melynek sikerét az idő igazolta. A bíróság elé állításos ügyek száma megnégyszereződött, rövid idő alatt elbírálásra kerültek, így az igazságszolgáltatási funkciót gyorsabban, hatékonyabban tudjuk ellátni. Ugyancsak kiemelkedő jelentőségű szervezeti előrelépés az egységes nyomozási bírói csoport létrehozása Budapest területén, mely a közelmúltban kezdte meg működését. A Fővárosi Főügyészséggel közösen találtunk megoldást az új szervezeti egység elhelyezésére, melynek működése révén a nyomozási bírói feladatok ellátása egy helyen zajlik. Mindez maradéktalanul biztosítja a jogegységességet és a feladatellátás időszerűsége is javul – mondta a Fővárosi Törvényszék elnöke.
 
Dr. Fazekas Sándor tájékoztatása szerint a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Főügyészség közötti együttműködés újabb állomása a fogalmazóképzést hatékonyabbá tévő oktatási program kidolgozása, melyet hosszas előkészítés előzött meg. - Tekintettel arra, hogy a bírósági és az ügyészi szervezet is igazságszolgáltatási feladatokat lát el, dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész úrral régóta dolgoztunk a két szervezet oktatási programjának összehangolásán. Egy olyan módszer kialakításán munkálkodtunk, melynek révén a bírósági fogalmazók és az ügyészségi fogalmazók a képzésük során mélyebben megismerik a két intézmény működését – fogalmazott a Fővárosi Törvényszék elnöke.
 
- A Magyar Igazságügyi Akadémia és az Országos Bírósági Hivatal elnökének új stratégiája nyomán megváltozott a bírók, titkárok, fogalmazók képzése; olyan programokat kínál, amelyeken a nagy gyakorlattal rendelkező bíróktól a pályakezdő fogalmazóig mindenki részt vehet. A Fővárosi Törvényszék ebben a gondolatkörben mozogva a saját oktatási programját is folyamatosan frissítette, aktualizálta, kapcsolódott a központi oktatási programhoz. A Törvényszék ennek keretében határozott úgy, hogy a két társintézmény adjon lehetőséget a fogalmazóknak arra, hogy egymás szervezeti egységeiben képzésen vegyenek részt - tájékoztatott dr. Fazekas Sándor. Szavai szerint az ügyészi szervezet és a bírói szervezet más más független tevékenységet gyakorol, azonban ugyanazt a jogot alkalmazza, az állampolgárnak pedig fontos az egységes jogértelmezés. A Törvényszék és az Ügyészség közötti, a fogalmazóképzést hatékonyabbá tévő oktatási program erősíti a két szervezet átláthatóságát és a két szervezet közötti átjárhatóságot. 
 
Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész arról beszélt, hogy Magyarországon mind a jogászképzés, mind a jogi szakvizsga követelményei egységesek, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek különbségek a bírói és ügyészi hivatást illetően. Vannak akik a bíróságon, míg mások az ügyészségen kezdik el jogászi pályafutásukat, jövőjüket saját hivatásrendjükben képzelik el. - A két hivatásrend szabályainak különbözősége miatt fontos, hogy az együttműködési megállapodás keretében a bírósági és ügyészségi fogalmazók igény esetén 1-1 hónapot eltölthessenek a másik szervezetben. Ez mindenképpen hozzájárul majd a jogászi szakma, a jogi szakvizsgák, valamint az ügyészek és a bírák szakmai képzése színvonalának emeléséhez – fogalmazott dr. Ibolya Tibor.
 
A fővárosi főügyész az együttműködési megállapodás kapcsán elmondta, hogy a Fővárosi Főügyészség és a Fővárosi Törvényszék a jövőben kölcsönösen tájékoztatja egymást a saját szervezésű képzéseiről, szakmai konferenciáiról, így lehetőség nyílik arra, hogy az adott téma iránt érdeklődő ügyészek és bírák részt vehessenek egymás képzésein. Mindez a Nyugat-Európában már jól működő, nálunk is sokat emlegetett magisztrátusi rendszer egyre jobb gyakorlati megvalósítását segíti és hozzájárul a két szakma között  nagyobb átjárhatósághoz.
 
 
Budapest, 2014. június 12.
 
A Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya 
és 
a Fővárosi Főügyészség  Sajtóosztálya