Együttműködési megállapodás a Nyitott bíróság program keretében a Szombathelyi Törvényszéken

A Szombathelyi Törvényszék és a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tegnap, a több éve fennálló rendszeres kapcsolattartás megerősítése érdekében, a „Nyitott Bíróságok” program keretében együttműködési megállapodást kötött.

A program célja, hogy az oktatási intézményben tanuló diákok az életkori sajátosságaiknak megfelelően betekintést nyerjenek az igazságszolgáltatás munkájába és megismerkedjenek a magyar jogrendszerrel, a törvényszék és a bíróságok a nyilvánossággal való kapcsolattartás hatékony eszközeként tájékoztató jellegű rendezvényeket szervezzenek.

A fenti célok megvalósítása érdekében
-9. évfolyamtól a 12. évfolyamig felmenő rendszerben társadalomismeret vagy osztályfőnöki óra, illetőleg egyéb órák keretében jogi ismeretterjesztés a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről, szereplőiről és az alapvető jogi fogalmakról, az ehhez szükséges ismeretanyag összeállítása; ismeretterjesztő előadások a bírósági szervezetről;

- előzetesen felmért igény szerinti előadások tartása emelt szintű érettségire felkészítő órákon az oktatási intézmény pedagógiai programjába beilleszthetően abból a célból, hogy a diákok tájékozott, jogtudatos állampolgárokká váljanak;

- a pályaorientációs előadásokon való részvétel abból a célból, hogy a  jogi pálya iránt érdeklődő diákok pontos ismeretekkel rendelkezzenek a jövőben választott életpályájukról;

- a bírósági épület bemutatása, amelynek során a diákok pedagógus és bírósági alkalmazott kíséretében megtekinthetik a Szombathelyi Törvényszék épületét, és rövid tájékoztatást kaphatnak a bírósági szervezetről és a bírósági eljárások rendszeréről;

- bírósági tárgyalás mint a bírósági eljárás legfontosabb elemének megtekintése,majd azt követőn a diákoknak lehetőségük nyílik a látottak megbeszélésére bírósági fogalmazó, bírósági titkár vagy bíró közreműködésével;

- előzetes egyeztetést követően a büntetés-végrehajtási intézet megtekintése látogatás alkalmával;

- ismeretterjesztő előadások – igény szerint – munkaügyi, civilisztikai és büntető jogi tárgykörben; a jogi könyvtár igénybevételének lehetősége.

A közös célok megvalósítása érdekében az együttműködési megállapodást kötő felek egy-egy kapcsolattartót jelöltek, akik a megállapodásban foglaltak érvényesítéséért tevékenykednek és az intézmények között a kapcsolatot tartják.
A Szombathelyi Törvényszék részéről a kapcsolattartó. dr. Kovács Bálint járásbírósági bíró, míg a Szakközépiskola részéről Pápli Róbert igazgató.

Szombathely, 2014. december 4.