Együttműködési megállapodás a Szombathelyi Törvényszék és a Bolyai János Gimnázium között

A mai napon a Szombathelyi Törvényszék együttműködési megállapodást kötött a „Nyitott bíróságok” program keretében a Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, megerősítve a több éve fennálló kapcsolatot.

A program célja többek között, hogy a diákok az életkori sajátosságaiknak megfelelően betekintést nyerjenek az igazságszolgáltatás munkájába, megismerjék a magyar jogrendszert.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érettségi szünetben a 11. évfolyamos diákoknak a törvényszék 2013. május 7-én projektnapot tart, amely során a bíróság épületét tekintik meg, valamint tárgyalásokat látogatnak. A 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig társadalomismereti, osztályfőnöki órák keretében jogi ismeretterjesztést kapnak a diákok a bírósági szervezetről. Az előzetesen felmért igények alapján a tájékozottság és jogtudatosság érdekében érettségire felkészítő órák, továbbá a jogi pálya iránt érdeklődők számára pályaorientációs előadások kerülnek megrendezésre.

A megállapodást a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnöke, dr. Andor Szabolcs és az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Károly Frigyes írta alá.

A közös célok megvalósítása érdekében az együttműködési megállapodást kötő felek rendszeres kapcsolatot tartanak egymással. A Szombathelyi Törvényszék részéről dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla törvényszéki bíró, a gimnázium részéről Kukor Ferenc igazgatóhelyettes a kapcsolattartó.

2013. április 10.