Együttműködési megállapodás a Szombathelyi Törvényszék és a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet között

Sajtótájékoztatóval egybekötve – együttműködési megállapodást írt alá dr. Andor Szabolcs a Szombathelyi Törvényszék elnöke és Tóth Tamás bv. dandártábornok a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. A megállapodás általános célként tűzte ki a két szervezet közötti munka hatékonyságának, gyorsaságának elősegítését és a szakmai kapcsolatok elmélyítését.

Az új büntetés-végrehajtásról szóló törvény hatálybalépése és a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézet jelentős létszámbővítése mindkét szervezetnél sok esetben jelentős mennyiségű többlet munkát jelent. A bírósági ügyteher oldaláról megközelítve 2014. utolsó negyedévi adatokhoz képest, 2015. év utolsó negyedévére kétharmaddal növekedett az elintézendő bírósági ügyek száma. A megállapodás célja, hogy új munkaszervezési megoldásokkal, szakmai egyeztetésekkel mindkét intézmény megfeleljen az elvárásoknak.

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a megállapodásból kiemelte a távmeghallgatásokkal kapcsolatos terveket, a közvetlen kézbesítés bevezetését, a „Nyitott Bíróság” programban történő együttműködést, valamint a 2016 első felében megvalósítandó fogvatartotti várakozó helyiség kialakításában való közreműködést a Szombathelyi Törvényszék Szily János utcai főépületében.

A törvényszék elnöke a fentiek mellett beszélt a szakmai egyeztetések fontosságáról, az új munkaszervezési stratégia kialakításáról. Részletesen kifejtette, hogy a heti kétszeri közvetlen kézbesítés milyen mértékű idő és anyagi megtakarítást eredményez. A fogvatartotti váróterem kiépítése kapcsán – egyetértve a parancsnokkal – célként hangsúlyozta a biztonsági kockázat csökkentését, valamint a vádlotti és sértetti viszonyból adódó feszültségek enyhítését, mely a váróterem hiányában sok esetben kellemetlen és bizonytalan helyzeteket teremtett a bírósági folyosókon történő együttes várakozások során.

A szombathelyi büntetés-végrehajtási intézet az ország legnagyobb befogadóképességű intézménye lett, ebből kifolyólag mindkét oldalon megnövekedett a munkamennyiség, mely növeli a vezetőkkel és a dolgozókkal szembeni elvárásokat, éppen ezért a törvényszék elnöke és az intézet parancsnoka biztosította egymást a kölcsönös segítségről és bizakodva írták alá a megállapodást.

Szombathely, 2016. január 21.