Együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Törvényszék a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával

Együttműködési megállapodást írt alá Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke és Prof. Dr. Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben történő szakmai konzultáció biztosítása érdekében.
 
A megállapodás értelmében annak részesei alkalmanként közös szakmai konferenciákat, workshopokat szerveznek, illetőleg kölcsönösen lehetővé teszik egymás számára, hogy a másik fél szakmai folyóirataiban, kiadványaiban kutatási eredményeiket publikálják, és egymás tudományos és szakmai rendezvényein előadóként részt vegyenek.
 
Az együttműködési megállapodás mindezeken túlmenően a tanszék oktatóinak, kutatóinak, valamint a nappali tagozatos jogász képzésben részt vevő hallgatóknak is lehetőséget biztosít a kutatásra és a bírósági esettanulmányozásra. Egyebekben a Szegedi Törvényszék szervezett bírósági látogatások alkalmával is fogadja az egyetem hallgatóit, valamint előzetes egyeztetést követően magyar vagy angol nyelven büntetőjogi tárgyú perszimulációt tart részükre.
 
Mindezeken felül a Szegedi Törvényszék a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék által koordinált büntetőjogi tudományos diákkör munkájában szakmai előadások, a tanszék pedig a törvényszék bírósági fogalmazóinak képzésében bűnügyi tárgyú előadások tartásával működik közre.
 
 
 
Szeged, 2016. július 19.
 
 
Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya