Élénk érdeklődéssel indult a „Törvényházi szeminárium” Székesfehérvárott

A Székesfehérvári Törvényszék „Törvényházi szeminárium” elnevezéssel indította útjára jogi felvilágosító, tájékoztató rendezvénysorozatát, melynek első előadására 2014. április 11. napján 10,00 órai kezdettel került sor a Törvényszék Dísztermében

Müllerné dr. Hradszky Erzsébet, a törvényszék elnökhelyettese köszöntötte a Fejér megye különböző részeiből, valamint a megyehatáron túlról (Várpalotáról, Győrből) is érkezett civil szervezeti vezetőket, illetve az ügyvédi kar jelentős számban megjelent képviselőit.

Megnyitójában hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés – az Országos Bírósági Hivatal stratégiai céljaihoz igazodóan – egyrészt a bírósághoz való hozzáférés megkönnyítését célozza, másrészt a változó jogi környezetben kíván könnyebb eligazodást biztosítani az érdeklődők számára.

A közel száz fős hallgatóság előtt tartott előadásában dr. Kollárné dr. Varga Beáta bírósági titkár tájékoztatta a résztvevőket az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő változásokról, a közhasznú jogállásra vonatkozó és az egyéb civil szervezeti jogszabályok módosulásáról. Felhívta a figyelmet a közelgő törvényi határidőkre és a civil szervezetek ezzel kapcsolatos teendőire.

A rendkívüli érdeklődésre tekintettel a rendezvényt a törvényszék 2014. május 16. napján 10.00 órai kezdettel megismétli. Az újabb előadásra történő jelentkezéseket a szervezők – korlátozott számban – a http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu internetes honlapon közzétett elérhetőségeken még fogadnak.

Székesfehérvár, 2014. április 11.