Elérhető az Igazságügyi bizottság ülésének jegyzőkönyve

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának október végi ülésén fogadták el az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013-as beszámolóját. Az erről készült jegyzőkönyv immár a bizottság honlapján is megtekinthető.
 
Az október végi ülésen dr. Handó Tünde kiemelte: az OBH jelentős előrelépést tett az ügyhátralék csökkentése érdekében, aminek következtében az igazságszolgáltatás gyorsabb és hatékonyabb lett. A Fővárosi Törvényszéken például az öt éven túli ügyek száma 21 %-kal csökkent. A képzések terén is nagy javulásról számolt be: 2011-ben mindössze 85, addig 2013-ban már 191 képzést szerveztek összesen 14 ezer résztvevővel. Mindez óriási előrelépést jelent a bírósági szervezet működését illetően.
 
Kitért arra is, hogy kiváló a szakmai együttműködés az Igazságügyi Minisztériummal és az Alkotmányügyi bizottsággal a jogszabály-véleményezések és módosítások területén. Az elmúlt időszakban az OBH számos nemzetközi kapcsolatot alakított ki, amelynek eredményeként saját ösztöndíjasok dolgoznak a strasbourgi és a luxembourgi bíróságokon, illetve az Európai Jogakadémián.
 
A jövőbeni feladatok között említette az elektronikus szolgáltatások minél szélesebb körben történő használatát (pl. videó-meghallgatások, SMS-ben történő igazságszolgáltatási díjfizetés stb.), majd a felmerülő kérdésekre válaszolt.
 
Ezt követően a Kúria főbb feladatairól esett szó. Dr. Darák Péter kijelentette: a jövőben az ítélőtáblákkal történő feladatmegosztás területén szeretne előrelépni, amiről „műhelyvitákat” kell folytatni, majd javaslatokat tenni a jogalkotónak.
 
Az Igazságügyi bizottság mindkét beszámolót ellenszavazat nélkül támogatta és elfogadásra javasolta az Országgyűlésnek.
 
Az ülésről készült jegyzőkönyv elérhető az Igazságügyi bizottság honlapján.