Élethosszig tartó tanulás: új eljárási kódexek, elektronikus eljárások

A 2017. év egyik fő kihívása a bíróságokon a három nagy eljárási kódex (a polgári, illetve a közigazgatási perrendtartás, valamint a büntető eljárásjogi törvény) hatályba lépésére való felkészülés. A bíróságok emellett haladnak a korral, céljuk az elektronikus eljárások további kiszélesítése – mondta dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese a Szekszárdi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. 
 
Az eljárási törvények – a bírák alapvető, mindennapi munkaeszközei – 2018-ban megváltoznak, ezért elengedhetetlen a megfelelő felkészülés, amelyhez az OBH minden segítséget megad: képzéseket szerveznek és a törvények gyakorlati alkalmazását segítő tananyag is készül. A csaknem 3000 bírót és az igazságügyi alkalmazottakat is fel kell készíteni a kódexek változásaira. Emellett cél a bürokrácia csökkentése az elektronikus eljárások kiszélesítésével. A bírósági szervezet alkalmazkodik a modern kor kihívásaihoz: míg 2013-ban csupán mintegy 300, addig 2016. második félévében 94.639 beadvány érkezett a bíróságokra elektronikus formában. 
 
Az OBH elnökhelyettese hozzátette, a bíráknak naprakésznek kell lenniük az Európai Unió joganyagával is. Ezért hozta létre az OBH elnöke az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózatot, amelynek jelenleg a 4 ügyszakból összesen 46 bíró tagja van. Hozzájuk bírák és bírósági titkárok fordulhatnak uniós jogismereti kérdésekkel. 
 
Dr. Gyarmathy Judit elmondta továbbá, hogy az OBH-nak mint a bíróságok központi igazgatási feladatait ellátó szervezetnek egyik stratégiai célja, hogy a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. E célok teljesítésében a Szekszárdi Törvényszék jó eredményeket ért el, hiszen a folyamatban lévő ügyek száma csökken, törvényszéki elsőfokú büntető ügyekben nincs két éven túli. 
 
Dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke az OBH elnöke által meghirdetett Fenntartható Fejlődés Program eredményeiről szólva kiemelte: a perek 91%-a egy éven belül befejeződik, döntéseik 89%-a pedig első fokon jogerőre emelkedik. A törvényszék jövőbeni tervei között szerepel az időszerűség fenntartása, az ehhez szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. Az OBH által nyújtott pályázati forrásokból, a Jablonszky Ferenc Program keretében korszerűsítették egyebek mellett a Tamási Járásbíróság ügyfélváróját és a Szekszárdi Járásbíróság 2 tárgyalótermét is.