Elfogadta az OBT az OBH elnökének 2013. I. félévi beszámolóját

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke törvényi kötelezettségének eleget téve 2014. február 11-én beszámolt az Országos Bírói Tanácsnak a 2013. I. félévében végzett munkájáról, a bíróságok igazgatási tevékenységéről, továbbá a bíróságok általános helyzetéről.
 
Dr. Handó Tünde bemutatta a stratégiai célok alapján kitűzött és megvalósított feladatokat, az elért eredményeket. Előadásában hangsúlyozta, hogy az érkezett ügyek számának drasztikus emelkedése ellenére csökkent az egy éven túli ügyek száma és a bírói munkateher. Hozzátette, hogy ez elsősorban a jogszabály-változásoknak és az optimális létszámelosztásra való törekvésnek köszönhető. Beszélt a bírósági szervezetrendszerben 2013. január 1-én bekövetkezett leglényegesebb változásról is. 
 
Emlékeztetett, hogy sikerült biztosítani a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok zökkenőmentes indulásához szükséges jelentős infrastrukturális változtatásokat. Felidézte, hogy az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése érdekében még 2012-ben számos olyan országos programot indított, amely közvetlenül vagy közvetve javítja a szervezet hatékonyságát, és növeli az ügyfelek elégedettségét. Ennek folytatásaként tavaly jelentős előrelépések történtek például a bírósági közvetítés, a tanúgondozás, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás és a nyitott bíróság program esetében. Ehhez kapcsolódóan megújult a bíróságok központi honlapja, a birosag.hu. Az oldal - a törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás mellett - számos új, hasznos és informatív elemmel bővült. Emellett a bíróságok saját honlapjainak átalakítása, fejlesztése is megkezdődött. Az OBH elnöke ismertette, hogy az emberi erőforrások optimális elosztása érdekében bővültek a bírósági titkári és bírósági ügyintézői jogkörök, továbbá új álláshelyek jöttek létre, elsősorban a Fővárosi Törvényszéken. Célként említette a képzettségnek megfelelő munkavégzés elősegítését, melynek megvalósítására ütemterv készült. Hangsúlyozta, hogy az OBH fokozott erőfeszítéseket tesz az épületvagyon értékeinek megőrzésére, a működés XXI. századi feltételeinek megteremtésére. A korábbiaknál nagyobb forrásnak köszönhetően több bírósági épület megújult, és beindult két kiemelt projekt: a BKT és a Kúria költözése. Dr. Handó Tünde kiemelte, hogy az OBH 2013. I. félévében 3 esetben is sikeresen pályázott Európai Uniós finanszírozásból megvalosuló programokra. Ezek azért is fontosak, mert az informatikai projektek hozzájárulnak a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakításához, a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítéséhez, csökkentik az adminisztrációs terheket, és gyorsítják az ítélkezést. 
 
Az Országos Bírói Tanács a beszámolót egyhangúlag elfogadta.