Elfogadták a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletet

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletről


Elfogadták a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletet, amely 2014. június 13. napján lép hatályba.  

•    A rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre terjed ki.

•    A rendelet meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

Budapest, 2014. március 13.